Wsparcie dla produktów
AXIS Queue Monitor

Ilustracja Axis Queue Monitor

Informacje o wsparciu produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS Object Analytics
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Wsparcie oprogramowania oferujemy do dnia 2026-11-30. Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.