AXIS Queue Monitor

Nie każ czekać klientom
  • Skróć czas oczekiwania
  • Ustaw progi liczby osób w kolejce za pomocą powiadomień
  • Zwiększ zadowolenie klientów
  • Optymalizuj harmonogramy pracowników
  • Usprawnij wydajność operacyjną