AXIS Queue Monitor

Inteligentne funkcje zarządzania kolejkami

  • Monitorowanie kolejek w czasie rzeczywistym 
  • Analiza danych dotyczących kolejek
  • Zalecanie działań w momencie osiągnięcia progu osób w kolejce
  • Pomaga zwiększyć zadowolenie klientów
  • Opracowano w oparciu o sprawdzone technologie

Zmaksymalizuj wydajność sklepu

Długie kolejki negatywnie wpływają na zadowolenie klientów i mogą spowodować obniżenie wyników sprzedaży, ponieważ sfrustrowani klienci często decydują się zaniechać zakupu lub nie wracać więcej do danego sklepu. Aplikacja AXIS Queue Monitor rozwiązuje te problemy, zliczając i analizując kolejki, aby lepiej dopasować liczbę potrzebnych pracowników do liczby klientów i otwierać nowe kasy w razie potrzeby, aby skrócić czas oczekiwania i poprawić zadowolenie klientów.

Ile tu stoi osób?

AXIS Queue Monitor dostarcza dane statystyczne dotyczące czasu stania w kolejce i zmian w kolejkach przez cały dzień pracy sklepu. Dane statystyczne dotyczące średniej długości kolejek mogą pomóc oszacować liczbę potrzebnych pracowników w dane dni i godziny, umożliwiając lepsze planowanie i efektywniejsze kosztowo planowanie obsady pracowników. Można również ustawić wartości progowe dla liczby osób w kolejce, aby otwierać nowe kasy w momencie przekroczenia ustalonego limitu.

Najważniejsze obszary

AXIS Queue Monitor umożliwia zdefiniowanie obszarów zainteresowania w różnych miejscach sklepu, na przykład najpopularniejszych obszarach, aby gromadzić dane dotyczące przybliżonej liczby osób w danym miejscu i czasie. Dane te można wykorzystać do testów akcji promocyjnych na przykład na ekranach cyfrowych. Program można wykorzystać do pomiaru skuteczności kampanii i analizy przepływu klientów.

Obsługiwane kamery

Aplikacja AXIS Queue Monitor jest zainstalowana w kamerze sieciowej, którą można zamontować przy kasie, obok kas biletowych i w kluczowych obszarach.

Oprogramowanie jest zgodne ze wszystkimi kamerami Axis obsługującymi AXIS Camera Application Platform. Niektóre modele kamer nadają się jednak lepiej do pewnych środowisk i scenariuszy.

AXIS Queue Monitor umożliwia skonfigurowanie maksymalnie trzech różnych obszarów zainteresowania dla każdej kamery. Im większy obszar znajduje się w polu widzenia kamery, tym więcej korzyści przyniesie aplikacja. W większości przypadków kamera o szerokim polu widzenia (np. powyżej 100° w poziomie) umożliwi najlepsze wykorzystanie systemu. Mogą to być kamery 360° z serii AXIS M30 Series, które idealnie nadają się do małych sklepów.

Ponadto niektóre kamery Axis mogą służyć jednocześnie jako kamery do monitorowania kolejek i kamery do dozoru, podłączone do oddzielnego systemu zarządzania materiałem wizyjnym.

Możesz na nie liczyć

AXIS Queue Monitor to zautomatyzowany system zapewniający rzetelne, gotowe do wykorzystania dane w czasie rzeczywistym. W przypadku instalacji w różnych sklepach aplikacja umożliwia porównanie sklepów i poprawę planowania harmonogramów pracowniczych. Oprogramowanie opracowano z wykorzystaniem zaawansowanych i sprawdzonych algorytmów firmy Conigmatics, której programy od ponad dekady wiodą prym w branży aplikacji analitycznych dla sklepów. Szybkie i niewymagające wiele pamięci operacyjnej oprogramowanie AXIS Queue Monitor zainstalowano w tysiącach kamer na całym świecie.

Integracja i dostęp do danych

Aplikacja AXIS Queue Monitor zapisuje dane bezpośrednio w kamerze, gdzie są one przechowywane przez maksymalnie 90 dni. Otwarty protokół umożliwia integrację danych z aplikacji do monitorowania kolejek z innymi systemami. Dostęp do danych można uzyskać na cztery sposoby:

  • korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej i interfejsu WWW kamery, udostępniającego podgląd na żywo i graficzne przedstawienie statystyk. Opcja ta nie wymaga serwera ani innego sprzętu; 
  • poprzez otwarty interfejs API HTTP kamery, umożliwiający pobranie nieprzetworzonych danych statystycznych w czasie rzeczywistym oraz danych dla określonych przedziałów czasu; dostępne są różne formaty, takie jak JSON, XML i CSV;
  • za pomocą internetowej usługi AXIS Store Reporter, gromadzącej dane statystyczne z różnych źródeł aplikacji do analizy Axis i przedstawiającej dane i ich odwzorowanie graficzne w jednym interfejsie. To idealne rozwiązanie dla instalacji z wieloma obiektami i kamerami;
  • za pomocą lokalnego oprogramowania AXIS Store Data Manager, umożliwiającego łatwą integrację danych z aplikacjami analitycznymi dla biznesu od innych producentów.

Dokumenty

Download software

Najnowsza wersja oprogramowania to 2.04.2
Download

 

Aby uzyskać licencje próbną, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Axis.

Chcesz dokonać zakupu?

Produkty Axis są dostępne w ramach globalnej sieci partnerów.

Znajdź partnera

Kwestie prywatności i zgodności z RODO