Wsparcie dla produktów
AXIS P3905-R Network Camera

AXIS P3905-R is a network camera in a compact, rugged design to be used for onboard surveillance.

Koniec wsparcia produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS P3905-R Mk III
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA wygasły dnia 2024-04-17. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia. Wsparcie systemu operacyjnego AXIS OS wygasło 2024-04-17. Informacje na temat wsparcia systemu operacyjnego AXIS OS można znaleźć w portalu AXIS OS.
Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Po wygaśnięciu okresu wsparcia systemu operacyjnego AXIS OS nie będą wydawane żadne dalsze aktualizacje. Oprogramowanie do wszystkich urządzeń jest dostępne na stronie pobierania oprogramowania dla urządzeń.
uwaga
Należy pamiętać, że w przypadku produktów, które nie są już aktualizowane, tj. po upływie okresu wsparcia systemu operacyjnego AXIS OS, może on zawierać znane błędy i luki w zabezpieczeniach.