Wsparcie dla produktów
AXIS P3354 Network Camera

AXIS P3354 is a light-sensitive and cost-efficient HDTV fixed dome with remote focus and zoom.

Koniec wsparcia produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS P3265-V
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA wygasły dnia 2023-01-31. Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.
Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia.