Wsparcie dla produktów
AXIS P1365 Network Camera

IP Camera AXIS P1365 has flexible CS-mount lens alternatives and up to 50 or 60 fps in HDTV 1080p.

Koniec wsparcia produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS P1375
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA wygasły dnia 2021-06-17. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia. Konserwacja systemu operacyjnego AXIS OS wygasła dnia 2021-06-17. For information regarding AXIS OS maintenance, go to AXIS OS Portal.
Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Po wygaśnięciu okresu konserwacji systemu operacyjnego AXIS OS nie będą wydawane żadne dalsze aktualizacje. Oprogramowanie sprzętowe wszystkich produktów można znaleźć na stronie Lista AXIS OS.
uwaga
Należy pamiętać, że w przypadku produktów, które nie są już aktualizowane, tj. po upływie okresu konserwacji systemu operacyjnego AXIS OS, oprogramowanie nie jest już wspierane i może zawierać znane błędy i luki w zabezpieczeniach.