Wsparcie dla produktów AXIS Occupancy Estimator

AXIS Occupancy Estimator
!

Produkt wycofano z rynku.

Pomoc techniczna wygasa 2024-07-31.

Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.
Zalecane produkty zamienne: AXIS People Counter
Pełną specyfikację można znaleźć w arkuszu danych zalecanego produktu zamiennego, korzystając z powyższych łączy.