AXIS Occupancy Estimator

Inteligentne funkcje analizy pozwalające odczytać wzorce zajętości

  • Gromadzi i analizuje dane dotyczące zajętości
  • Podaje liczbę osób w danym obszarze i średni czas odwiedzin
  • Poprawa planowania usług i rozmieszczenia pracowników
  • Opracowano w oparciu o sprawdzone technologie

Dane pomagające podejmować decyzje

Aplikacja AXIS Occupancy Estimator umożliwia ocenę średniej liczby osób w budynku lub obserwowanym obszarze o różnych godzinach. Niezależnie od tego, czy jest to sklep, centrum handlowe, centrum konferencyjne albo inne miejsce rozrywki, informacje te można wykorzystać do zrozumienia przepływu osób na danym obszarze, poprawy wykorzystania przestrzeni, oceny możliwości zwiększenia przychodów, poprawy planowania rozmieszczenia personelu i ustalenia optymalnych godzin otwarcia, a także podjęcia odpowiednich działań w przypadku, gdy w budynku znajdzie się za dużo ludzi.

Planuj obłożenie pracowników

Dane statystyczne informujące o średniej liczbie klientów sklepu lub centrum handlowego mogą pomóc zaplanować liczbę sprzedawców i pracowników ochrony potrzebnych w danym czasie, co pomaga zapewnić odpowiedni stopień ochrony i poziom obsługi przy jednoczesnej optymalizacji kosztów pracowniczych.

Jak to działa

Aplikacja AXIS Occupancy Estimator to zautomatyzowany dwukierunkowy system zliczania osób; oprogramowanie zainstalowane jest w kamerze sieciowej zamontowanej przy wejściach.

Kamery z zainstalowanym oprogramowaniem można zamontować przy każdym wejściu/wyjściu z danego obszaru w systemie master-slave, w którym jedna główna kamera kontroluje inne kamery i gromadzi zbierane przez nie dane, aby zapewnić pełen obraz liczby osób w budynku, na piętrze lub w części budynku.

Oprogramowanie AXIS Occupancy Estimator wykorzystuje procesor kamery i zlicza w czasie rzeczywistym osoby przechodzące przez drzwi w obu kierunkach, oblicza średni czas odwiedzin i podaje informacje dotyczące liczby osób w budynku lub na piętrze w danym czasie.

Oprogramowanie jest bardzo dokładne, ponieważ stale oblicza średni czas odwiedzin. Ten średni czas odwiedzin można następnie wykorzystać do usunięcia błędów przy zliczaniu (np. osób niepoliczonych lub policzonych dwukrotnie) powstających w ciągu dnia. W wyniku tego otrzymujemy dokładniejszą szacowaną wartość zajętości i średniego czasu odwiedzin w danym momencie, a także skorygowaną analizę z całego dnia.

Program umożliwia również ustawienie maksymalnych progów zajętości i skonfigurowanie działań wykonywanych po przekroczeniu tego progu. Może to być wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub SMS-em albo odtworzenie pliku dźwiękowego.

Informacje dotyczące zajętości można wyświetlać bezpośrednio na dodatkowym monitorze.

Sprawdzona technologia

Aplikację AXIS Occupancy Estimator opracowano z wykorzystaniem zaawansowanych i sprawdzonych algorytmów firmy Conigmatics, której programy od ponad dekady wiodą prym w branży aplikacji analitycznych dla sklepów.

Szybkie i niewymagające wiele pamięci operacyjnej oprogramowanie AXIS Occupancy Estimator zainstalowano w tysiącach kamer na całym świecie.

Integracja i dostęp do danych

Aplikacja AXIS Occupancy Estimator zapisuje dane bezpośrednio w kamerze, gdzie są one przechowywane przez maksymalnie 90 dni. Nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania. Otwarty protokół umożliwia integrację danych z aplikacji z innymi systemami. Dostęp do danych można uzyskać na cztery sposoby:

  • korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej i interfejsu WWW kamery, udostępniającego podgląd obrazów i danych w czasie rzeczywistym i graficzne przedstawienie statystyk. Opcja ta nie wymaga serwera ani innego sprzętu; 
  • poprzez otwarty interfejs API HTTP kamery, umożliwiający pobranie nieprzetworzonych danych statystycznych w czasie rzeczywistym oraz danych dla określonych przedziałów czasu; dostępne są różne formaty, takie jak JSON, XML i CSV;
  • za pomocą internetowej usługi AXIS Store Reporter, gromadzącej dane statystyczne z różnych źródeł aplikacji do analizy Axis i przedstawiającej dane i ich odwzorowanie graficzne w jednym interfejsie. Jest to idealne rozwiązanie dla instalacji z wieloma kamerami w wielu budynkach, umożliwiające ocenę zajętości w różnych obszarach budynku oraz eksport danych.
  • za pomocą lokalnego oprogramowania AXIS Store Data Manager, umożliwiającego łatwą integrację danych z aplikacjami analitycznymi dla biznesu od innych producentów.

Dokumenty

Download software

Najnowsza wersja oprogramowania to 3.14.1
Download

 

Aby uzyskać licencje próbną, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Axis.

Chcesz dokonać zakupu?

Produkty Axis są dostępne w ramach globalnej sieci partnerów.

Znajdź partnera

Selektor kamer do aplikacji analitycznych dla handlu detalicznego

Użyj narzędzia do wyboru kamer, aby znaleźć kamery odpowiednie do Twoich potrzeb.

Kwestie prywatności i zgodności z RODO