Wsparcie dla produktów AXIS M3007-P Network Camera

AXIS M3007-P is an ultra-discreet IP camera with 360°/180° panoramic view. The camera is viewed from its front.
Trzyletnia gwarancja Axis 3-rok gwarancja
!

Produkt wycofano z rynku.

Pomoc techniczna wygasa 2022-10-31.

Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.
Zalecane produkty zamienne: AXIS M3067-P
Pełną specyfikację można znaleźć w arkuszu danych zalecanego produktu zamiennego, korzystając z powyższych łączy.