Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich podejrzeń naruszenia patentów firmy Axis do Działu Własności Intelektualnej firmy Axis. Podaj wszystkie dostępne szczegóły dotyczące tożsamości domniemanego sprawcy naruszenia lub podejrzenia o naruszenie.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące patentów firmy Axis lub zgłosić podejrzenie naruszenia, skontaktuj się z Działem Własności Intelektualnej firmy Axis:

Intellectual Property Department

Axis Communications AB
Gränden 1
SE-223 69 Lund

ipr-licensing@axis.com

Tel.: +46 46 272 18 00
Faks: +46 46 13 61 30