Tramvaje pod drobnohledem

Brněnský dopravce má přesný přehled o nehodách svých tramvají

“Instalace kamer neovlivňuje nehodovost absolutně, důležité ale je, jaké v tomto směru nese instalace kamer ovoce. Ukázalo se to například v roce 2017. Kamera Axis zachránila před soudem řidiče, který s pomocí záznamu mohl na policii dokázat, že sražení si nezletilý chodec způsobil sám, když neopatrně vběhl mezi tramvaje, aby mu neujel spoj.” Ing. Zdeněk Jarolín, vedoucí technického odboru, Dopravni podnik města Brna.

Mise

Dopravní podnik města Brna potřeboval pro své tramvaje kvalitní nehodový kamerový systém. Kamery měly poskytnout kvalitní obraz v jakýchkoli podmínkách a spolehlivý lokální záznam. V záběru měl být zřetelně vidět jak bezprostřední prostor před vozidlem, tak okolní dopravní situace včetně dopravního značení, světelné signalizace a stavu výhybek ve směru jízdy.

Řešení

Z uvedených požadavků bylo jasné, že se hledá taková kamera, která svými minimálními rozměry bude šikovně umístitelná v kabině řidiče každého typu provozovaného vozu a zároveň poskytne potřebný široký úhel záběru a vysoké rozlišení. Základem se stal snímací senzor AXIS F1005-E a hlavní jednotka AXIS F41. Kamera pořizuje videostream až v 25 snímcích za vteřinu v rozlišení FullHD, tak aby byly v ideálních podmínkách čitelné i registrační značky aut při zachování plynulosti pohybu a při dané délce záznamu. Záznam se ukládá na SD kartu v záznamové jednotce, aby jej bylo možné v případě incidentu okamžitě využít pověřenými pracovníky pro šetření daného incidentu. Záznam se ukládá v časové smyčce a automaticky se přepisuje. Nehodové kamery se instalovaly do různých typů tramvají, např. 13T6, Anitra, Vario LF a KT8D5N. Celkově se jedná o zhruba 50 vybavených vozidel.

Výsledek

Instalace kamer bezpochyby zvýšila kvalitu přepravy, protože i řidiči si uvědomili, že kamera snímá jejich jízdní projev. I díky tomu lze vysledovat meziroční pokles dopravních nehod. Instalací kamer se take výrazně zjednodušila práce vyšetřujících a pracovníků dopravního podniku. Zrychlil se tak průběh případných správních řízení. Integrátor zároveň uvažuje o vývoji nových analytických nástrojů a systémů upozornění.

Related links

AXIS F41 Main Unit
Transportation

Partneři

http://www.onesystem.cz