Koncernledning

Ray Mauritsson

President & Chief Executive Officer

High res (JPEG 3.23 MB)

Född 1962.
Anställd inom Axis sedan 1995.
Högsta utbildning: Civilingenjörsexamen, Teknisk fysik och Executive MBA från Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
Tidigare anställningar: TAC
Styrelseledamot i: HMS Networks AB

Aktier i Axis

Jonas Hansson

Chief Information Officer

High res (JPEG 3.29 MB)

Född 1967.
Anställd i Axis sedan 2000.
Högsta utbildning: Civilingenjör och journalistutbildning, Lunds universitet
Tidigare anställningar: Netch Technologies AB, Nationalencyklopedin 
Styrelseledamot i: Creofant AB

Aktier i Axis

Johan Paulsson

Chief Technology Officer

High res (JPEG 3.21 MB)

Född 1963.
Anställd inom Axis sedan 2008.
Högsta utbildning: MSc EE
Tidigare anställningar: Ericsson, Anoto
Styrelseledamot i: poLight AS, SaFP AB och Winplantan AB

Aktier i Axis

Malin Ruijsenaars

Chief Personnel Officer

High res (JPEG 3.07 MB)

Född 1971.
Anställd i Axis sedan 2004.
Högsta utbildning: PA-program, University
of Lund, Master of European Studies, Post-graduate studies, UC Berkeley, USA.
Tidigare anställningar: Mercedes-Benz Customer Assistance Center N.V., DaimlerChrysler Danmark Sverige.
Styrelseledamot i: Arcam Aktiebolag (publ), Auranest Holding AB och RU Konsult

Aktier i Axis

Fredrik Sjöstrand

Vice President and Chief Financial Officer

High res (JPEG 3.69 MB)

Född 1969.
Anställd inom Axis sedan 1998.
Högsta utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.
Tidigare anställningar: E.ON, PriceWaterhouseCoopers

Aktier i Axis

Peter Lindström

Vice President, New Business

High res (JPEG 1.72 MB)

Född 1970.
Anställd inom Axis sedan 2003
Högsta utbildning: Technical Engineer Lund Technical University, Degree in electro science, Executive MBA, EFL Lund University School of Economics and Management
Tidigare anställning: Sony, BPE Broadcast Professional Europé, GoPoint, Gandalf Data
Styrelseledamot i: Formpipe Software AB

Aktier i Axis

 

Lars Åberg

Vice President, Marketing

High res (JPEG 3.51 MB)

Född 1966.
Anställd i Axis sedan 2008.
Högsta utbildning: Degree of Bachelor of Science in Business Adm. and Economics University of Lund, IFL Executive General Management Program, Stockholm School
of Economics.
Tidigare anställningar: Unilever, Ericsson Mobile Communications och Bona Kemi.

Aktier i Axis
 

Per Ädelroth

Vice President, Operations

High res (JPEG 3.55 MB)

Född 1966.
Anställd inom Axis sedan 1994.
Högsta utbildning: Civilingenjör, Industriell Ekonomi.
Tidigare anställningar: Accenture AB
Styrelseledamot i: Color your life by Elisabet Ädelroth AB, JLT Mobile Computers AB (publ) och JLT Mobile Computers Sweden AB

Aktier i Axis

Fredrik Nilsson

Vice President, Americas

High res (JPEG 4.01 MB)

Född 1967.
Anställd inom Axis sedan 1996.
Högsta utbildning: Master of Science,
Electrical Engineering/Civilingenjör Elektroteknik Lunds Tekniska Högskola
Tidigare anställningar: ABB 1991-1996

Aktier i Axis

Se även: Axis styrelse