Banner corporate governance

Styrelse

Axis styrelse består av fem stämmovalda ledamöter, utan suppleanter, samt tre arbetstagarrepresentanter, med två suppleanter.

Valda av bolagsstämman

Marianne Brismar

Född: 1961

Medlem av styrelsen sedan: 2018

Styrelseordförande i: Fam. Knut & Ragnvi Jacobssons Stiftelse

Styrelseledamot i: Semcon AB, Concentric AB, Creades AB, Axel Johnson International AB, JOAB AB och Almi Företagspartner Väst AB

Utbildning: Civilekonom, Göteborgs universitet och apotekarexamen, Uppsala universitet

Arbetslivserfarenhet: Roussel Nordiska AB, Atlet Group, Special Advisor till Vice President för Nissan Motor

Huvudsysselsättning: Senior Partner Intercept AB, diverse styrelseuppdrag

Aktier i Axis: 0

Martin Gren

Grundare av Axis - född 1962

Medlem av styrelsen sedan: 1984

Styrelseordförande i: AB Grenspecialisten, Grenspecialisten Förvaltning AB

Styrelseledamot i: Askero Sagoboks Förlag AB, Eikos Aktiebolag , H. Lundén Holding Aktiebolag, Proact IT Group AB

Utbildning: Lunds Tekniska Högskola, hedersdoktor Lunds Tekniska Högskola 

Arbetslivserfarenhet: Grundare av Axis

Huvudsysselsättning: Anställd i Axis Communications AB

Aktier i Axis: 0

Biörn Riese

Född: 1953

Medlem av styrelsen sedan: 2015

Ordförande i styrelsen sedan: 2015

Styrelseledamot i: American Chamber of Commerce, Institutet mot mutor (IMM), Stiftelsen Mercuri Urval, Stiftelsen Min Stora Dag, Jurie Advokat AB

Utbildning: Jur. kand. och civilekonom, Stockholms universitet

Arbetslivserfarenhet: Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Carl Swartling Advokatbyrå, tingstjänstgöring

Huvudsysselsättning: Senior Adviser & Advokat Jurie Advokat AB

Aktier i Axis: 0

Håkan Kirstein

Född: 1969

Medlem av styrelsen sedan: 2015

Styrelseordförande i: Bolag i Eltel-koncernen 

Styrelseledamot i: Cherrystone AB, bolag i Eltel-koncernen 

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Arbetslivserfarenhet: Niscayah Group AB, StatoilHydro Sverige AB, Svenska Statoil AB, Statoil Detaljist AB, Imtech Nordic AB 

Huvudsysselsättning: VD och koncernchef för Eltel-koncernen 

Aktier i Axis: 0

Toshizo Tanaka

Född: 1940

Medlem av styrelsen sedan: 2015

Utbildning: Ekonom, universitetet i Keio, Japan

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Canon-koncernen

Huvudsysselsättning: Representative Director & Executive Vice President, Canon Inc. samt Chief Financial Officer, Canon Inc. med flera ledande befattningar inom Canon-koncernen, inkl. vice ordförande i the Board of Supervisory Directors i Océ N.V.

Aktier i Axis: 0

Arbetstagarrepresentanter

Malte Lennerstedt

Född: 1970

Ledamot sedan: 2017
Arbetstagarrepresentant för SACO (ordinarie)

Aktier i Axis: 0

Farzin Akbar Zadeh

Född: 1961

Ledamot sedan: 2017
Arbetstagarrepresentant för SACO (suppleant)

Aktier i Axis: 0

Eva Svensson

Född: 1964

Ledamot sedan: 2017
Arbetstagarrepresentant för IF Metall (ordinarie)

Aktier i Axis: 0

Mats Friberg

Född: 1967

Ledamot sedan: 2015
Arbetstagarrepresentant för for Unionen (ordinarie)

Aktier i Axis: 0

Marie Nässlind

Född: 1984

Ledamot sedan: 2015
Arbetstagarrepresentant för for Unionen (suppleant)

Aktier i Axis: 0

Information berörande koncernledningen.