Smarter, safer world

En smartare och säkrare värld

Bidrar till en smartare och säkrare värld

Alla vill känna sig trygga och säkra; det är ett grundläggande mänskligt behov. Det har långt högre prioritet på behovsskalan än uppskattning eller självförverkligande. Människor kan emellertid uppfatta trygghet på olika sätt. Det finns kulturella och geografiska skillnader i denna uppfattning, och dessutom ett samband med den faktiska säkerhetsnivån baserad på individens kunskap om situationen eller historiska händelsekedjor.

Axis erbjuder säkerhetslösningar som kan förebygga brott och hjälpa rättsväsendet att lösa begångna brott, och därigenom bidra till en smartare och säkrare värld. Den reella och upplevda effekten av övervakningskameror i avskräckande syfte är en huvudsaklig anledning till att opinionsundersökningar i allt högre grad indikerar en positiv inställning till användning av dessa på offentliga platser.

Smarta lösningar

Axis lösningar är inte bara säkra utan också smarta med avancerad teknik såsom fjärrstyrd kontrollLightfinder-teknik, enkel installation samt möjlighet att integrera kundanpassade  analysfunktioner . Fjärrstyrd övervakning gör att kunderna kan effektivisera verksamheten, skaffa sig underlag till affärsanalys och minska sin klimatpåverkan.

Intelligenta säkerhetslösningar såsom nätverkskameror är viktiga komponenter i byggandet av morgondagens miljömässigt och socialt hållbara städer. Nätverkskameror används på ett smart sätt även för exempelvis övervakning av trafikflödet i Rysslandviktig infrastruktur i Kina och andra nyckelfunktioner som hjälper kunderna att skydda sin verksamhet  och effektivisera rutinerna.