AXIS Queue Monitor

Inteligentne funkcje zarządzania kolejkami

  • Monitorowanie kolejek w czasie rzeczywistym 
  • Analiza danych dotyczących kolejek
  • Zalecanie działań w momencie osiągnięcia progu osób w kolejce
  • Pomaga zwiększyć zadowolenie klientów
  • Opracowane w oparciu o sprawdzone technologie

Zmaksymalizuj wydajność sklepu

Długie kolejki negatywnie wpływają na zadowolenie klientów i mogą spowodować obniżenie wyników sprzedaży, ponieważ sfrustrowani klienci często decydują się zaniechać zakupu lub nie wracać więcej do danego sklepu. Aplikacja AXIS Queue Monitor rozwiązuje te problemy, zliczając i analizując kolejki, aby lepiej dopasować liczbę potrzebnych pracowników do liczby klientów i otwierać nowe kasy w razie potrzeby, aby skrócić czas oczekiwania i poprawić zadowolenie klientów.

How long is that queue?

AXIS Queue Monitor provides statistics about queue duration and queue fluctuations for a store over the course of the day. Statistics on average queue lengths can help you determine how many staff members you should have on certain days and at certain times, leading to better planning and more cost-effective staffing. You can also set the queue thresholds to prompt the opening of a new cash register when the number of people in a line-up exceeds the limit.

Najważniejsze obszary

AXIS Queue Monitor umożliwia zdefiniowanie obszarów zainteresowania w różnych miejscach sklepu, na przykład najpopularniejszych obszarach, aby gromadzić dane dotyczące przybliżonej liczby osób w danym miejscu i czasie. Dane te można wykorzystać do testów akcji promocyjnych — na ekranach cyfrowych lub czole gondoli. Program można wykorzystać do pomiaru skuteczności kampanii i analizy przepływu klientów.

Obsługiwane kamery

Aplikacja AXIS Queue Monitor jest zainstalowana w kamerze sieciowej, którą można zamontować przy kasie, obok kas biletowych i w kluczowych obszarach.

Oprogramowanie jest zgodne ze wszystkimi kamerami Axis obsługującymi AXIS Camera Application Platform. Niektóre modele kamer nadają się jednak lepiej do pewnych środowisk i scenariuszy.

AXIS Queue Monitor umożliwia skonfigurowanie maksymalnie trzech różnych obszarów zainteresowania dla każdej kamery. Czym większy obszar znajduje się w polu widzenia kamery, tym więcej korzyści przyniesie aplikacja. W większości przypadków kamera o szerokim polu widzenia (np. powyżej 100° w poziomie) umożliwi najlepsze wykorzystanie systemu. Mogą to być kamery 360° z serii AXIS M30 Series, które idealnie nadają się do małych sklepów.

Ponadto niektóre kamery Axis mogą służyć jednocześnie jako kamery do monitorowania kolejek i kamery do dozoru, podłączone do oddzielnego systemu zarządzania materiałem wizyjnym.

Możesz na nie liczyć

AXIS Queue Monitor to zautomatyzowany system zapewniający rzetelne, gotowe do wykorzystania dane w czasie rzeczywistym. W przypadku instalacji w różnych sklepach aplikacja umożliwia porównanie sklepów i poprawę planowania harmonogramów pracowniczych. Oprogramowanie opracowano z wykorzystaniem zaawansowanych i sprawdzonych algorytmów firmy Conigmatics, której programy od ponad dekady wiodą prym w branży aplikacji analitycznych dla sklepów. Szybkie i niewymagające wiele pamięci operacyjnej oprogramowanie AXIS Queue Monitor zainstalowano w tysiącach kamer na całym świecie.

Integracja i dostęp do danych

Aplikacja AXIS Queue Monitor zapisuje dane bezpośrednio w kamerze, gdzie są one przechowywane przez maksymalnie 90 dni. Otwarty protokół umożliwia integrację danych z aplikacji do monitorowania kolejek z innymi systemami. Dostęp do danych można uzyskać na cztery sposoby:

  • korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej i interfejsu WWW kamery, udostępniającego podgląd na żywo i graficzne przedstawienie statystyk. Opcja ta nie wymaga serwera ani innego sprzętu; 
  • poprzez otwarty interfejs API HTTP kamery, umożliwiający pobranie nieprzetworzonych danych statystycznych w czasie rzeczywistym oraz danych dla określonych przedziałów czasu; dostępne są różne formaty, takie jak JSON, XML i CSV;
  • za pomocą internetowej usługi AXIS Store Reporter, gromadzącej dane statystyczne z różnych źródeł aplikacji do analizy Axis i przedstawiającej dane i ich odwzorowanie graficzne w jednym interfejsie. To idealne rozwiązanie dla instalacji z wieloma obiektami i kamerami;
  • za pomocą lokalnego oprogramowania AXIS Store Data Manager, umożliwiającego łatwą integrację danych z aplikacjami analitycznymi dla biznesu od innych producentów.

Dokumenty

Chcesz dokonać zakupu?

Produkty Axis są dostępne w ramach globalnej sieci partnerów.

Znajdź partnera