Połączenie szerokopasmowe

Podsumowanie: W artykule tym opisano sposób konfiguracji i instalacji kamery sieciowej Axis lub serwera wideo przy użyciu routerów domowych w celu uzyskania dostępu przez łącze szerokopasmowe.

Informacje podane w tym artykule mają zastosowanie do wszystkich kamer sieciowych i serwerów wideo Axis.

Wymagania i korzyści

Podczas korzystania z szybkiego łącza internetowego użytkownik otrzymuje zazwyczaj publiczny adres IP dostępny przez internet. W tym artykule zakłada się, że użytkownik konfiguruje sieć lokalną za pomocą domowego routera, takiego jak D-link, Netgear, Linksys itp. Większość tych routerów obsługuje „dyndns” bez konieczności dodatkowej konfiguracji (więcej informacji w dalszej części artykułu). Urządzenia takie kosztują od 50 do 100 dolarów i można je kupić w większości sklepów z artykułami sieciowymi lub online. Za niewielką dopłatą można poprawić jakość połączenia sieciowego, używając bezprzewodowego routera 802.11b/g.

Taki router jest szczególnie zalecany ze względu na poniższe korzyści:

  • dzięki funkcji NAT (Network Adress Translation), czyli maskowaniu adresu IP, adres sieciowy jest zabezpieczony, a komputery — skutecznie ukryte przed atakami z internetu;

  • kilka komputerów może dzielić to samo łącze;

  • można łatwo podłączyć inne urządzenia, takie jak kamera sieciowa;

  • dostawca usług przydziela statyczny (preferowany) lub dynamiczny adres IP. Więcej informacji o statycznych/dynamicznych adresach IP znajduje się poniżej.

Podstawowa konfiguracja pojedynczej kamery

Najpierw należy skonfigurować router domowy. Router zazwyczaj ma adres IP pobrany przez DHCP od dostawcy usług internetowych (ISP); adres ten nazywany jest WAN IP. Użytkownik zazwyczaj nie widzi tego adresu, ale jest on potrzebny w celu uzyskania dostępu do kamery sieciowej z zewnątrz.

Router w sieci LAN ma adres lokalny. Zazwyczaj jest to adres 192.168.0.1. Router domowy staje się serwerem DHCP i służy do przydzielania adresów w sieci LAN. Adresy rozpoczynają się od adresu 192.168.0.100. Umożliwia to nadanie statycznych adresów IP sieciowym kamerom Axis. W takim środowisku najlepiej więc używać adresów IP od 192.168.0.50. Należy je skonfigurować ręcznie i zaleca się przeprowadzenie tej czynności po zainstalowaniu routera domowego. Następnie należy przypisać kamerze adres IP w sposób opisany w instrukcji instalacji/podręczniku użytkownika.

Po przypisaniu adresu IP do kamery można przeglądać obrazy w sieci lokalnej za pomocą przeglądarki internetowej. W przeglądarce należy wyłączyć ustawienia proxy (są one zazwyczaj wyłączone domyślnie), a następnie wpisać w pasku adresu adres IP kamery (np. 192.168.0.50). Powinno to umożliwić podgląd obrazu.

Aby umożliwić dostęp do kamery spoza sieci lokalnej, należy użyć funkcji „przekierowania portów” routera domowego. Funkcja ta jest dostępna w większości routerów. Ustawić przekierowanie portu 80 WAN IP na port 80 lokalnego adresu IP 192.168.0.50 (czyli adresu kamery Axis). Umożliwi to dostęp do kamery przez internet, pod warunkiem wpisania adresu WAN IP. Adres ten znajduje się na stronie stanu konfiguracji routera domowego. Kamera sieciowa będzie dostępna przez internet.

Należy pamiętać, że w tym momencie każda osoba korzystająca z internetu może uzyskać dostęp do kamery. Jeśli konieczne jest zachowanie większej prywatności, firma Axis zaleca wyłączenie podglądu anonimowego lub zmianę domyślnego hasła kamery (w przypadku starszych modeli).

Korzystanie z wielu kamer i routera domowego

Najpierw należy przeprowadzić podstawową konfigurację kamer. W poniższym przykładzie opisano pięć kamer z adresami IP od 192.168.0.50 do 192.168.0.54.

Ponieważ dostępny jest tylko jeden adres WAN IP, trzeba będzie wykorzystać różne porty routera. Przykładowo, protokół HTTP domyślnie korzysta z portu 80. Większość numerów portów poniżej 1024 jest standardowa, ale można je wykorzystać. Zaleca się jednak używanie portów od 80 wzwyż, ponieważ obsługują one wiele usług. W tym przykładzie wykorzystamy porty od 81 w górę.

Aby skonfigurować różne kamery, należy zmapować poszczególne porty WAN IP na wewnętrzne adresy IP kamer. Zakładając, że dysponujemy pięcioma kamerami, możemy użyć do konfiguracji przedstawionej poniżej tabeli. W przykładzie tym założono, że router domowy mapuje jeden numer portu na inny numer portu adresu IP (tzn. port 80 wszystkich kamer jest zmapowany na różne porty WAN). Niektóre routery nie umożliwiają takiej konfiguracji. W takim przypadku należy skonfigurować kamery lokalne tak, aby używały tego samego numeru portu, co port zewnętrzny. Port HTPP kamer można zazwyczaj zmienić w opcjach sieciowych administratora we wbudowanym interfejsie WWW. Po zmianie portu nie można będzie uzyskać dostępu do kamery przez port domyślny i zawsze trzeba będzie podawać nowy numer portu, zgodnie z poniższą tabelą:

WAN IP Port Lokalny adres IP Lokalny adres URL bez mapowania portów
x.y.z.q 80 192.168.0.50 192.168.0.50
x.y.z.q:81 81 192.168.0.51 192.168.0.51:81
x.y.z.q:82 82 192.168.0.52 192.168.0.52:82
x.y.z.q:83 83 192.168.0.53 192.168.0.53:83
x.y.z.q:84 84 192.168.0.54 192.168.0.54:84

 

Dostęp do obrazu z kamer można teraz uzyskać zdalnie przez internet. Należy pamiętać o kwestiach prywatności.

Adres IP — statyczny czy dynamiczny?

Większość dostawców usług internetowych przypisuje dynamiczny adres IP, który teoretycznie może zmieniać się co godzinę. Zazwyczaj jednak dopóki połączenie jest aktywne, przypisany jest cały czas ten sam adres IP. Zakładając więc brak przerw w łączności, adres IP pozostaje bez zmian, a po ponownym nawiązaniu połączenia zostanie przypisany nowy adres IP. Najlepszym wyjściem jest oczywiście przypisanie przez dostawce usług internetowych statycznego adresu IP, który nie będzie się zmieniał.

Adres WAN IP znajduje się na stronie stanu routera domowego. Należy go zanotować i sprawdzić połączenie z kamerami.

Dostawca usług internetowych zazwyczaj nie informuje użytkowników o tym, czy dynamiczny adres IP się zmienia (zaleca się zapytanie o tę kwestię). Dowiedzieć się tego można metodą prób i błędów. Należy używać routera domowego przez kilka tygodni i zanotować adres WAN IP. Jeśli adres się zmieni, trudniej będzie udostępniać kamery przez internet. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.dyndns.org .

Przypisywanie nazwy domeny do kamer

Ponieważ zapamiętanie adresu IP witryny internetowej jest kłopotliwe, najlepiej jest wykupić domenę (np. www.kamerajana.pl). Axis zaleca jedną z trzech metod uzyskania domeny:

  • rejestracja domeny w witrynie oferującej dynamiczne DNS, np. DYN DNS (www.dyndns.org);

  • rejestracja domeny w firmie zajmującej się rejestracją domen, np. www.register.com;

  • skorzystanie z usługi Axis Internet Dynamic DNS (dotyczy najnowszych produktów z wersją oprogramowania sprzętowego od 4.xx).

Patrz także: Instalacja jednym kliknięciem i usługa Axis Internet Dynamic DNS (pdf).

Ważne: firma Axis nie odpowiada za to, w jaki sposób zmiany w konfiguracji mogą wpłynąć na system. Jeżeli modyfikacja się nie powiedzie lub zakończy w nieoczekiwany sposób, konieczne będzie przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych w sposób opisany w instrukcji użytkowania.