AXIS Camera Application Platform

Wykorzystaj moc otwartej platformy Axis

Otwarta platforma aplikacji stwarza wyjątkowe możliwości zaspokojenia określonych potrzeb użytkowników końcowych, umożliwiając pobieranie aplikacji innych firm i instalowanie ich w kamerach i wideoenkoderach sieciowych Axis.

Czym jest ACAP?

AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma aplikacji, która umożliwia członkom programu Axis Application Development Partner (ADP) opracowywanie aplikacji, które można pobrać i zainstalować w kamerach sieciowych i wideoenkoderach Axis.

ACAP umożliwia tworzenie aplikacji do wielu zastosowań:

  • aplikacje bezpieczeństwa, które usprawniają systemy nadzoru i ułatwiają prowadzenie postępowań przygotowawczych;
  • aplikacje biznesowe, poprawiające wydajność;
  • wtyczki funkcji kamery, które zapewniają dodatkowe opcje produktom Axis.

Jakie są korzyści?

Nowe możliwości wydajnego projektowania systemów

Dzięki uruchamianiu aplikacji na krawędzi systemu, czyli w produkcie Axis, możesz poprawić jego wydajność i skalowalność.

  • Mniejsze zużycie zasobów sieciowych i pamięci – znaczące zmniejszenie zużycia zasobów sieciowych i pamięci.
  • Niższe koszty i złożoność systemu – do przetwarzania materiału wideo nie trzeba instalować osobnego serwera i można w pełni wykorzystać moce kamery.
  • Projektowanie skalowanych instalacji – mniejsze zużycie przepustowości i zapotrzebowanie na zasoby pamięci masowej i mniejsza liczba serwerów sprawiają, że do systemu można łatwo dodawać kolejne kamery i aplikacje ACAP.
  • Proste wdrażanie i dostosowywanie projektów klientów – dzięki połączeniu odpowiednich kamer i aplikacji ACAP można łatwo zintegrować systemy do zarządzania materiałem wizyjnym, tworząc zindywidualizowane rozwiązania.

Inwestycja na przyszłość

Axis ma długoterminowy plan rozwoju platformy ACAP, skoncentrowany na łatwości integracji, wdrażania i dystrybucji. Plan ten wspierany jest ciągłym rozwojem coraz wydajniejszego sprzętu, co umożliwia tworzenie nowych aplikacji.

Wykorzystanie pozycji Axis jako lidera rynku

Jako partner ADP, który spełnia wymagania rynkowe Axis, masz możliwość umieszczenia swoich komercyjnych aplikacji na stronie internetowej Axis, która co miesiąc ma 10 000 unikalnych odwiedzin i 5000 kliknięć łączy do stron partnerów. Ponadto masz również możliwość zaprezentowania swojego rozwiązania działowi sprzedaży Axis.

Komercjalizacja o globalnym zasięgu

Jako partner ADP dzięki rozwiązaniom ACAP masz dostęp do dystrybutorów i integratorów Axis, tak by poznać najlepsze rozwiązania. Obecnie większość produktów wideo Axis obsługuje ACAP.

Jako twórca rozwiązań ACAP masz możliwość uczestniczenia w różnych działaniach marketingowych i dołączenia do globalnej sieci partnerów Axis.

Ponadto Axis upraszcza integrację aplikacji ACAP i rozwiązań VMS, zapewniając ich dostawcom niezbędne narzędzia integracyjne i możliwości współpracy.

Ochrona i promowanie aplikacji

Wszystkim partnerom ADP Axis oferuje bezpłatną usługę ochrony przed nieautoryzowanym kopiowaniem, aby można było mieć pewność, że każda aplikacja ACAP w instalacji ma stosowną licencję.

Chcesz opracowywać aplikacje zgodne z produktami Axis?

Z programu ADP firmy Axis może skorzystać każda firma/organizacja