AXIS Camera Application Platform

Wykorzystaj potencjał otwartej platformy Axis

Otwarta platforma aplikacji zapewnia wyjątkowe możliwości w zakresie spełniania wymagań użytkowników, ponieważ umożliwia pobieranie aplikacji innych firm do kamer sieciowych i enkoderów Axis.

Co to jest ACAP?

AXIS Camera Application Platform (ACAP) to otwarta platforma aplikacji umożliwiająca uczestnikom programu Axis dla partnerów programistycznych (Application Development Partner — ADP) opracowywanie aplikacji, które mogą być pobierane i instalowane w kamerach sieciowych oraz wideoenkoderach Axis .

Korzystając z platformy ACAP, można tworzyć aplikacje do wielu zastosowań:

  • Aplikacje bezpieczeństwa, które podnoszą jakość systemów nadzoru i ułatwiają prace wyjaśniające
  • Aplikacje biznesowe zwiększające efektywność prowadzonej działalności
  • Moduły dodatkowe do kamer zwiększające zakres funkcji produktów Axis

Jakie są korzyści?

Nowe możliwości efektywnego projektowania systemów

Dzięki aplikacjom działającym na brzegu sieci, czyli w produkcie Axis, można zwiększyć efektywność i skalowalność systemu:

  • Mniejsze wykorzystanie pamięci masowej i sieci — można znacznie zmniejszyć wykorzystanie pamięci masowej i przepustowości sieci.
  • Niższe koszty i mniejsza złożoność systemu — nie jest potrzebny osobny serwer do przetwarzania obrazu wideo i można w pełni wykorzystać moc obliczeniową kamery.
  • Projektowanie skalowalnych wdrożeń — ograniczenie ruchu w sieci, zapotrzebowania na pamięć masową i liczby serwerów umożliwia łatwe rozbudowywanie serwerów przy użyciu dodatkowych kamer i aplikacji ACAP.
  • Łatwiejsza realizacja i dostosowywanie projektów u klientów — tworzenie rozwiązań dopasowanych do potrzeb klientów dzięki połączeniu właściwych kamer, właściwych aplikacji ACAP i właściwego rozwiązania do zarządzania materiałem wizyjnym.

Przyszłościowa inwestycja

Axis ma długofalowe plany związane z rozwojem platformy ACAP, które koncentrują się na łatwości integracji, wdrożeń i dystrybucji. Wsparciem w realizacji tych planów jest stałe opracowywanie bardziej wydajnych urządzeń, które umożliwiają tworzenie nowych aplikacji.

Wykorzystanie pozycji lidera rynku zajmowanej przez Axis

Uczestnicy programu ADP, którzy spełniają wymogi firmy Axis związane z wprowadzaniem produktów na rynek, mogą umieszczać swoje aplikacje w witrynie Axis, w której co miesiąc notujemy 10 000 unikatowych odwiedzających i 5000 przejść na strony partnerów. Ponadto uczestnicy programu mogą prezentować swoje rozwiązania pracownikom Axis.

Wprowadzenie aplikacji na rynek globalny

Uczestnicy programu ADP tworzący aplikacje ACAP mają dostęp do sieci dystrybutorów i integratorów Axis tworzących najlepsze w swojej klasie rozwiązania. Obecnie większość produktów wizyjnych Axis obsługuje platformę ACAP.

Twórcy aplikacji ACAP mogą uczestniczyć w różnych działaniach marketingowych i być promowani wśród partnerów Axis na całym świecie.

Ponadto Axis ułatwia integrację twórcom aplikacji ACAP i dostawcom rozwiązań do zarządzania materiałem wizyjnym, dostarczając niezbędne narzędzia i możliwości nawiązywania kontaktów.

Ochrona i promocja aplikacji

Axis oferuje wszystkim uczestnikom programu ADP bezpłatną usługę ochrony przed kopiowaniem, dzięki której można zadbać o to, aby wszystkie aplikacje ACAP w danej instalacji miały odpowiednią licencję.

Czy chcesz tworzyć aplikacje zgodne z produktami Axis?

Program ADP Axis jest dostępny dla wszystkich firm i organizacji