Infrastruktura o istotnym znaczeniu

Bycie przygotowanym na wszystko to najlepsza inwestycja

Rozwiązanie Axis do ochrony obwodowej

Kiedy odpowiadasz za obiekt o kluczowym znaczeniu, musisz przygotować się na różnorodne zagrożenia. Zaburzenia procesów i zagrożenia dla bezpieczeństwa mogą powstać w wyniku szeregu czynników, takich jak wypadki i kradzieże czy akty terroryzmu i klęski żywiołowe.  Rozwiązania firmy Axis służące do dozoru umożliwiają radzenie sobie z takimi wyzwaniami i zapewnianie możliwie najbardziej bezproblemowego funkcjonowania obiektu.

Rozwiązania firmy Axis to:

  • Wykrywanie, lokalizowanie i identyfikowanie intruzów przy bramach, wzdłuż ogrodzenia i na drogach do najważniejszych stref.

  • Maksymalne wykorzystanie nowoczesnych kamer HDTV, w tym strumieniowania multi-view, które umożliwia działanie pojedynczej kamery pracującej w wysokiej rozdzielczości jak kilku kamer, a także funkcji cyfrowego sterowania PTZ, umożliwiającej użytkownikowi uzyskanie zbliżenia kluczowych obszarów w celu prawidłowej interpretacji podejrzanego zdarzenia.

  • Korzyści wynikające z automatycznego i sterowanego przez operatora PTZ, w tym automatycznego śledzenia (automatyczne śledzenie poruszającej się osoby) lub trasy strażnika (automatyczne poruszanie się kamery pomiędzy wstępnie ustalonymi położeniami w celu ciągłego monitorowania wielu wrażliwych obszarów).

  • Rejestracja scen o wysokiej szczegółowości z jakością obrazu HDTV na potrzeby analiz w przyszłości.

  • Wykorzystanie kamer termowizyjnych do wykrywania osób, pojazdów i zdarzeń nawet w całkowitej ciemności.

  • Uruchomienie otwartej platformy, którą można zintegrować z innymi systemami w obiekcie — krok po kroku.

Ochrona obwodowa

Wykrywaj i lokalizuj intruzów wzdłuż ogrodzeń w oddalonych lokalizacjach. Dzięki rozwiązaniu firmy Axis służącym do ochrony obwodowej uzyskasz dobry widok ogólny oraz przybliżenie szczegółów.

Opinie użytkowników