Sound detection banner

Detekcja dźwięku

Optymalne bezpieczeństwo dzięki inteligentnym kamerom czułym na dźwięk

Wiele incydentów jest poprzedzonych różnego rodzaju odgłosami lub od nich się rozpoczyna. Natomiast w przypadku incydentów obejmujących np. agresywne zachowanie, strzały z broni palnej lub tłuczenie szkła kamery z funkcją detekcji dźwięku stanowią bardzo cenny element systemu bezpieczeństwa. Mogą automatycznie powiadamiać o potencjalnych lub rzeczywistych incydentach oraz umożliwiają podejmowanie szybkich działań ograniczających ich skutki.

Zobacz, jak to działa

Alarm wyzwalany dźwiękiem, wzrokowa weryfikacja

Podstawą rozwiązania jest kamera Axis z oprogramowaniem partnerskim do zaawansowanej analizy audio. Kamera nieprzerwanie „nasłuchuje” zdefiniowanych odgłosów, a z chwilą ich wykrycia wzbudza alarm. Natychmiast przyciąga on uwagę operatorów systemu monitoringu, którzy mogą ocenić sytuację na podstawie aktualnego obrazu wideo pochodzącego z kamer będących źródłem alarmu i znajdujących się w pobliżu. System można uzupełnić o głośniki, które pozwalają na natychmiastową zdalną komunikację ze sprawcami incydentów w celu zapobiegania ich eskalacji.

Rozwiązanie nasłuchuje pod kątem określonych cech dźwięków, a nie słów wypowiadanych przez człowieka, dzięki czemu jest niezależne od konkretnego języka i chroni prywatność.

Szybka pomoc w trudnych sytuacjach

Kamery z funkcją analizy audio wzbogacają pasywny system nadzoru o możliwość aktywnego reagowania na incydenty. Umożliwiają szybką i zdalną reakcję w wielu sytuacjach, gdy liczy się każda sekunda, na przykład:

  • W systemach transportu publicznego, w których kierowcy i pasażerowie mogą być narażeni na obecność osób nietrzeźwych i niestosowne zachowania. Wczesne wykrycie agresji zmniejsza ryzyko przemocy, ponieważ interwencję można podjąć na etapie agresji słownej, zanim przybierze ona postać fizyczną.
  • Zakłady karne i poprawcze — obecność bardzo przydatnego „wykrywacza kłopotów” w środowisku, w którym osadzeni często umyślnie unikają oczu kamer. 
  • Małe sklepy w porach nocnych, gdzie automatyczne alarmy dźwiękowe mogą skrócić czas reakcji na akty agresji i rabunki z bronią w ręku. Natomiast nocą, gdy sklep jest zamknięty, rozwiązanie automatycznie wykrywa dźwięk tłuczonego szkła i wysyła stosowny alarm, umożliwiając szybką interwencję w przypadku włamań.