Sound detection banner

Detekcja dźwięku

Zoptymalizowana ochrona dzięki inteligentnym kamerom rejestrującym dźwięk

W wielu przypadkach przed wystąpieniem incydentu związanego z bezpieczeństwem najpierw rozlega się jakiś hałas. W przypadkach zdarzeń związanych na przykład z agresywnym zachowaniem, strzałami z broni palnej lub rozbijaniem szkła doskonałym dodatkiem do systemu dozoru będą kamery z opcją detekcji dźwięku. Kamery te są w stanie przesyłać automatyczne powiadomienia dotyczące potencjalnych i rzeczywistych zdarzeń, a także szybko inicjować odpowiednie działania, minimalizując konsekwencje.

Zobacz, jak to działa

Powiadomienie po detekcji dźwięku, potwierdzenie wzrokowe

Rozwiązanie to składa się z kamery Axis wraz z oprogramowaniem partnerskim do zaawansowanej analizy audio. Służy ono do stałego „nasłuchu” pod kątem wstępnie zdefiniowanych dźwięków i przesyłania powiadomień po ich wykryciu. Dzięki temu personel ochrony może natychmiast zareagować, oceniając sytuację dzięki przekazywanemu na żywo obrazowi z kamery, w obrębie której wystąpił alarm, oraz pobliskich kamer. Można również zamontować głośniki, umożliwiając natychmiastowa zdalną komunikację ze sprawcami, aby zapobiec eskalacji działań.

Więcej informacji o detekcji audio znajduje się w informacji o rozwiązaniach partnerskich lub na blogu.

Rozwiązanie to nasłuchuje w celu rozpoznania wstępnie zdefiniowanej charakterystyki dźwięku, ale nie mowy, dzięki czemu nie jest ono zależne od języka i zapewnia ochronę prywatności.

Szybka interwencja w trudnych sytuacjach

Kamery z funkcjami analizy audio zapewniają pasywnemu systemowi dozoru dodatkowy stopień proaktywności. Dzięki nim można podjąć szybką zdalną reakcję wszędzie tak, gdzie liczą się sekundy, między innymi w następujących sytuacjach:

  • Komunikacja publiczna, w której personel i pasażerowie mogą być narażeni na kontakt z nietrzeźwymi i agresywnymi osobami. Wczesne wykrywanie agresji zmniejsza ryzyko doprowadzenia do przemocy dzięki wczesnej reakcji, zanim dojdzie do napaści fizycznej.
  • Więzienia i zakłady poprawcze, w których przydaje się dodanie „czujnika kłopotów” tam, gdzie więźniowie często celowo unikają kamer. 
  • Małe sklepy, w których dzięki automatycznym alarmom dźwiękowym w nocy można skrócić czas reakcji na agresywne zachowania i napady z bronią w ręku. Po zamknięciu sklepu na noc rozwiązanie to może automatycznie powiadamiać o wybiciu szyb, tak aby można było szybko zareagować na włamanie.