Wsparcie dla produktów
XF60-Q2901 Explosion-Protected Temperature Alarm Camera

Informacje o wsparciu produktu

Wkrótce wprowadzimy nowy produkt. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z naszym lokalnym przedstawicielem.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA oferujemy do dnia 2028-11-30. Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia.
uwaga
Należy pamiętać, że produkty wysłane przez firmę Axis do pierwotnego nabywcy po dacie wygaśnięcia mogą podlegać ograniczeniom gwarancji na sprzęt. Patrz Zasady ograniczonej 5-letniej gwarancji firmy Axis na sprzęt, to stay updated on warranty coverage when you buy products after their final order date.