AXIS Tailgating Detector

Inteligentne funkcje ochrony przed nieautoryzowanym dostępem

  • Detekcja i powiadamianie o nieautoryzowanym wejściu w czasie rzeczywistym
  • Minimalizacja strat
  • Opracowane w oparciu o sprawdzone technologie

Lepsza kontrola

Aplikacja AXIS Tailgating Detector pomaga poradzić sobie z problemem braku kontroli nad liczbą osób wchodzących jednocześnie przez automatyczne drzwi w miejscach takich jak siłownie i kluby. Aplikacja pomaga zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do pomieszczeń.

AXIS Tailgating Detector wykrywa próby wejścia przez więcej niż jedną osobę w określonym czasie i wysyła powiadomienie. Mogą to być powiadomienia przesyłane pocztą elektroniczną lub alarmy dźwiękowe. Aplikację można wykorzystać do zapobiegania nadużyciom związanym z kartami członkowskimi i pracowniczymi, co pomoże zminimalizować straty i ewentualne kradzieże. Można również wyeliminować koszt zatrudniania strażników pilnujących wejść.

Możesz na nie liczyć

AXIS Tailgating Detector to oprogramowanie zainstalowane w kamerze sieciowej zamontowanej na suficie. Ten zautomatyzowany system umożliwia zliczanie w czasie rzeczywistym osób przechodzących w dwóch kierunkach. Oprogramowanie opracowano z wykorzystaniem zaawansowanych i sprawdzonych algorytmów firmy Conigmatics, której programy od ponad dekady wiodą prym w branży aplikacji analitycznych dla sklepów. To szybkie i niewymagające wiele pamięci operacyjnej oprogramowanie zainstalowano w tysiącach kamer na całym świecie.

Integracja i dostęp do danych

Aplikacja AXIS Tailgating Detector zapisuje dane bezpośrednio w kamerze, gdzie są one przechowywane przez maksymalnie 90 dni. Otwarty protokół umożliwia integrację danych z aplikacji z innymi systemami. Dostęp do danych można uzyskać na następujące sposoby:

  • korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej i interfejsu WWW kamery, udostępniającego podgląd na żywo i graficzne przedstawienie statystyk. Opcja ta nie wymaga serwera ani innego sprzętu;
  • poprzez otwarty interfejs API HTTP kamery, umożliwiający pobranie nieprzetworzonych danych statystycznych w czasie rzeczywistym oraz danych dla określonych przedziałów czasu; dostępne są różne formaty, takie jak JSON, XML i CSV;
  • za pomocą internetowej usługi AXIS Store Reporter, gromadzącej dane statystyczne z różnych źródeł aplikacji do analizy Axis i przedstawiającej dane i ich odwzorowanie graficzne w jednym interfejsie. To idealne rozwiązanie dla instalacji z wieloma obiektami i kamerami;
  • za pomocą lokalnego oprogramowania AXIS Store Data Manager, umożliwiającego łatwą integrację danych z aplikacjami analitycznymi dla biznesu od innych producentów.

Download software

Najnowsza wersja oprogramowania to 3.16.1
Download

 

Aby uzyskać licencje próbną, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Axis.

Chcesz dokonać zakupu?

Produkty firmy Axis są udostępniane przez globalną sieć partnerów.

Znajdź partnera

Selektor kamer do analizy dla handlu detalicznego

Użyj narzędzia do wyboru kamer, aby znaleźć kamery odpowiednie do Twoich potrzeb.

Kwestie prywatności i zgodności z RODO