AXIS Tailgating Detector

Inteligentne funkcje ochrony przed nieautoryzowanym dostępem

  • Detekcja i powiadamianie o nieautoryzowanym wejściu w czasie rzeczywistym
  • Minimalizacja strat
  • Opracowane w oparciu o sprawdzone technologie

Lepsza kontrola

Aplikacja AXIS Tailgating Detector pomaga poradzić sobie z problemem braku kontroli nad liczbą osób wchodzących jednocześnie przez automatyczne drzwi w miejscach takich jak siłownie i kluby. Aplikacja pomaga zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do pomieszczeń.

AXIS Tailgating Detector wykrywa próby wejścia przez więcej niż jedną osobę w określonym czasie i wysyła powiadomienie. Mogą to być powiadomienia przesyłane pocztą elektroniczną lub alarmy dźwiękowe. Aplikację można wykorzystać do zapobiegania nadużyciom związanym z kartami członkowskimi i pracowniczymi, co pomoże zminimalizować straty i ewentualne kradzieże. Można również wyeliminować koszt zatrudniania strażników pilnujących wejść.

Możesz na nie liczyć

AXIS Tailgating Detector to oprogramowanie zainstalowane w kamerze sieciowej zamontowanej na suficie. Ten zautomatyzowany system umożliwia zliczanie w czasie rzeczywistym osób przechodzących w dwóch kierunkach. Oprogramowanie opracowano z wykorzystaniem zaawansowanych i sprawdzonych algorytmów firmy Conigmatics, której programy od ponad dekady wiodą prym w branży aplikacji analitycznych dla sklepów. To szybkie i niewymagające wiele pamięci operacyjnej oprogramowanie zainstalowano w tysiącach kamer na całym świecie.

Integracja i dostęp do danych

Aplikacja AXIS Tailgating Detector zapisuje dane bezpośrednio w kamerze, gdzie są one przechowywane przez maksymalnie 90 dni. Otwarty protokół umożliwia integrację danych z aplikacji z innymi systemami. Dostęp do danych można uzyskać na następujące sposoby:

  • korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej i interfejsu WWW kamery, udostępniającego podgląd na żywo i graficzne przedstawienie statystyk. Opcja ta nie wymaga serwera ani innego sprzętu;
  • poprzez otwarty interfejs API HTTP kamery, umożliwiający pobranie nieprzetworzonych danych statystycznych w czasie rzeczywistym oraz danych dla określonych przedziałów czasu; dostępne są różne formaty, takie jak JSON, XML i CSV;
  • za pomocą internetowej usługi AXIS Store Reporter, gromadzącej dane statystyczne z różnych źródeł aplikacji do analizy Axis i przedstawiającej dane i ich odwzorowanie graficzne w jednym interfejsie. To idealne rozwiązanie dla instalacji z wieloma obiektami i kamerami;
  • za pomocą lokalnego oprogramowania AXIS Store Data Manager, umożliwiającego łatwą integrację danych z aplikacjami analitycznymi dla biznesu od innych producentów.

Download software

Najnowsza wersja oprogramowania to 3.16.0
Download

 

Aby uzyskać licencje próbną, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Axis.

Chcesz dokonać zakupu?

Produkty Axis są dostępne w ramach globalnej sieci partnerów.

Znajdź partnera

Selektor kamer do analizy dla handlu detalicznego

Użyj narzędzia do wyboru kamer, aby znaleźć kamery odpowiednie do Twoich potrzeb.

Kwestie prywatności i zgodności z RODO