Wsparcie dla produktów
AXIS T96B05 Outdoor Housing

Informacje o wsparciu produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS TP3826-E Housing
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA oferujemy do dnia 2029-08-31. Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia.