Wsparcie dla produktów
AXIS T90C Fixed Dome IR-LED

Informacje o wsparciu produktu

Wkrótce wprowadzimy nowy produkt. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z naszym lokalnym przedstawicielem.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA oferujemy do dnia 2027-11-30. Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia.