Wsparcie dla produktów
AXIS T8312 Keypad

Informacje o wsparciu produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS TU9003 Keypad , AXIS TU9001 Control Board
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA oferujemy do dnia 2029-09-29. Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia.