AXIS Store Data Manager

Centralny punkt przechowywania danych analitycznych

  • Przechowywanie danych analitycznych na zasobie lokalnym i zarządzanie danymi
  • Monitorowanie i powiadomienia o stanie systemu

Przechowywanie danych na zasobie lokalnym i zarządzanie danymi

AXIS Store Data Manager to oprogramowanie instalowane na lokalnym serwerze, służące do gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi pochodzącymi z kamer z aplikacjami AXIS Store Optimization Suite i AXIS Loss Prevention Suite.

Obsługiwane aplikacje:

Oprogramowanie AXIS Store Data Manager dynamicznie grupuje, filtruje i przetwarza dane, eksportując je następnie do wybranej aplikacji do zarządzania danymi dla firm.

Monitorowanie i powiadomienia o stanie systemu

AXIS Store Data Manager pełni również funkcję rozwiązania do monitorowania stanu systemu. Monitoruje ono połączenia z kamerami i wysyła powiadomienie pocztą elektroniczną w przypadku problemów z pobieraniem danych.

Kwestie prywatności i zgodności z RODO