Wsparcie dla produktów
AXIS P7214 Video Encoder

Informacje o wsparciu produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS P7304
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA oferujemy do dnia 2024-09-15. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia. Wsparcie oprogramowania będzie świadczone do 2024-09-15. Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.