Wsparcie dla produktów AXIS P3915-R Network Camera

AXIS P3915-R is a camera designed for mobile video surveillance in buses, trains, subway cars and emergency vehicles.
Trzyletnia gwarancja Axis 3-rok gwarancja
!

Produkt wycofano z rynku.

Pomoc techniczna wygasa 2023-06-24.

Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.
Zalecane produkty zamienne: AXIS P3935-LR
Pełną specyfikację można znaleźć w arkuszu danych zalecanego produktu zamiennego, korzystając z powyższych łączy.