Wsparcie dla produktów
AXIS P3905-RE Network Camera

Informacje o wsparciu produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS P3904-R Mk II , AXIS P3905-R Mk II , AXIS P3925-LRE , AXIS TP3826-E Housing
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA oferujemy do dnia 2024-04-17. Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia.