Wsparcie dla produktów
AXIS P3707-PE Network Camera

Informacje o wsparciu produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS P3727-PLE
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Hardware support and RMA service offered until 2024-08-31. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia. Konserwacja systemu operacyjnego AXIS OS jest oferowana do dnia 2024-08-31. Informacje na temat konserwacji systemu operacyjnego AXIS OS można znaleźć w portalu AXIS OS.
Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.