Wsparcie dla produktów
AXIS P3215-V Network Camera

Axis IP Camera P3215-V has HDTV 1080p and H.264 and Remote zoom and focus

Koniec wsparcia produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS P3265-V
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA wygasły dnia 2021-10-31. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia. Konserwacja systemu operacyjnego AXIS OS wygasła dnia 2021-10-31. For information regarding AXIS OS maintenance, go to AXIS OS Portal.
Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Po wygaśnięciu okresu konserwacji systemu operacyjnego AXIS OS nie będą wydawane żadne dalsze aktualizacje. Oprogramowanie sprzętowe wszystkich produktów można znaleźć na stronie Lista AXIS OS.
uwaga
Należy pamiętać, że w przypadku produktów, które nie są już aktualizowane, tj. po upływie okresu konserwacji systemu operacyjnego AXIS OS, oprogramowanie nie jest już wspierane i może zawierać znane błędy i luki w zabezpieczeniach.