Wsparcie dla produktów AXIS M7011 Video Encoder

AXIS M7011 Video Encoder pod kątem z lewej strony
Pięcioletnia gwarancja Axis 5-rok gwarancja
!

Produkt wycofano z rynku.

Pomoc techniczna wygasa 2028-03-31.

Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.
uwaga Należy pamiętać, że produkty wysłane przez firmę Axis do pierwotnego nabywcy po dacie wycofania produktu mogą podlegać ograniczeniom gwarancji na sprzęt. Kupując produkty po dacie ostatecznego zamówienia, należy skonsultować zakres gwarancji w ramach 5-letniej ograniczonej polityki sprzętowej firmy Axis.
Pełną specyfikację można znaleźć w arkuszu danych zalecanego produktu zamiennego, korzystając z powyższych łączy.