AXIS Direction Detector

Inteligentne funkcje analizy do kontroli wejść i wyjść

  • Wykrywanie kierunku poruszania się osób w czasie rzeczywistym
  • Powiadomienie o przejściu w niewłaściwą stronę
  • Zapobieganie stratom
  • Opracowane w oparciu o sprawdzone technologie

Wykrywanie przechodzenia w niewłaściwą stronę

Aplikacja AXIS Direction Detector to proste i niedrogie rozwiązanie minimalizujące straty spowodowane kradzieżami. Oprogramowanie wykrywa osoby poruszające się w niewłaściwym kierunku, informując je o tym od razu za pomocą komunikatu głosowego, alarmu dźwiękowego lub wizualnego. Program można również skonfigurować tak, aby reagował automatycznie, zamykając drzwi wejściowe lub bramę, powiadamiając pracowników ochrony pocztą elektroniczną lub SMS-em albo rozpoczynając rejestrację obrazu wideo. Oprogramowanie pomaga zmniejszyć konieczność dodatkowych barier fizycznych lub umieszczania pracowników przy wejściach.

Rzetelne i sprawdzone

AXIS Tailgating Detector to zautomatyzowany system zainstalowany w kamerze sieciowej zamontowanej na suficie. Aplikacja rejestruje liczbę osób przechodzących pod kamerą i kierunek w którym te osoby się udały. Oprogramowanie zamienia kamerę w zaawansowany czujnik. Aplikację AXIS Direction Detector opracowano z wykorzystaniem zaawansowanych i sprawdzonych algorytmów firmy Conigmatics, której programy od ponad dekady wiodą prym w branży aplikacji analitycznych dla sklepów. To szybkie i niewymagające wiele pamięci operacyjnej oprogramowanie zainstalowano w tysiącach kamer na całym świecie.

Integracja i dostęp do danych

Aplikacja AXIS Direction Detector zapisuje dane bezpośrednio w kamerze, gdzie są one przechowywane przez maksymalnie 90 dni. Otwarty protokół umożliwia integrację danych z aplikacji z innymi systemami. Dostęp do danych można uzyskać na następujące sposoby:

  • korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej i interfejsu WWW kamery, udostępniającego podgląd na żywo i graficzne przedstawienie statystyk. Opcja ta nie wymaga serwera ani innego sprzętu;
  • poprzez otwarty interfejs API HTTP kamery, umożliwiający pobranie nieprzetworzonych danych statystycznych w czasie rzeczywistym oraz danych dla określonych przedziałów czasu; dostępne są różne formaty, takie jak JSON, XML i CSV;
  • za pomocą internetowej usługi AXIS Store Reporter, gromadzącej dane statystyczne z różnych źródeł aplikacji do analizy Axis i przedstawiającej dane i ich odwzorowanie graficzne w jednym interfejsie. To idealne rozwiązanie dla instalacji z wieloma obiektami i kamerami;
  • za pomocą lokalnego oprogramowania AXIS Store Data Manager, umożliwiającego łatwą integrację danych z aplikacjami analitycznymi dla biznesu od innych producentów.

Download software

Najnowsza wersja oprogramowania to 3.16.0
Download

 

Aby uzyskać licencje próbną, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Axis.

Chcesz dokonać zakupu?

Produkty Axis są dostępne w ramach globalnej sieci partnerów.

Znajdź partnera

Selektor kamer do analizy dla handlu detalicznego

Użyj narzędzia do wyboru kamer, aby znaleźć kamery odpowiednie do Twoich potrzeb.

Kwestie prywatności i zgodności z RODO