Wsparcie dla produktów AXIS Demographic Identifier

AXIS Demographic Identifier
!

Produkt wycofano z rynku.

Pomoc techniczna wygasa 2024-04-30.

Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.
Pełną specyfikację można znaleźć w arkuszu danych zalecanego produktu zamiennego, korzystając z powyższych łączy.