Obsługiwane produkty

Aplikacja AXIS Camera Station 5 jest zgodna z większością urządzeń Axis, jak również ze starszymi modelami z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 4.30 i nowszych. Wyjątki i szczegóły, patrz informacje o wersji AXIS Camera Station 5.

Urządzenia innych producentów

Urządzenia innych producentów muszą być zgodne z profilem ONVIF S; pełna lista znajduje się na stronie onfiv.org. Szczegółowe informacje na temat urządzeń innych producentów znajdują się w najnowszym biuletynie technicznym dotyczącym obsługi urządzeń innych producentów przez AXIS Camera Station 5.

Aby zweryfikować zgodność z AXIS Camera Station 5, należy użyć:

Wytyczne dotyczące składników sprzętowych komputera

Wytyczne dotyczące składników sprzętowych systemu

Wymagania sprzętowe systemu AXIS Camera Station 5 zależą od wielu czynników, takich jak:

 • łączna przepustowość pobierana przez serwer ze wszystkich źródeł wideo;
 • przepustowość wykorzystywana przez klienty do oglądania wideo zarówno podczas podglądu na żywo, jak i odtwarzania, a także liczba klientów;
 • przepływność bitowa każdego z urządzeń wideo, zmieniająca się w zależności od złożoności sceny oraz wybranych opcji poklatkowości, rozdzielczości, kodeków wideo, kompresji, podświetlenia oraz liczby strumieni o pochodzących z każdego ze źródeł obrazu wideo;
 • liczba otwartych połączeń sieciowych po stronie serwera (między serwerem a klientami oraz serwerem i urządzeniami);
 • liczba wygenerowanych zdarzeń alarmowych i zdarzenia zapisane w dziennikach;
 • zaawansowane konfiguracje korzystające z silnika reguł, które mogą wyzwalać przepływ danych w tle i obciążać system;
 • i inne.

 

Nie ma sztywnych ograniczeń liczby klientów ani urządzeń podłączonych do systemu AXIS Camera Station 5. Daje to dużą elastyczność w zakresie systemu, ale wymaga również od projektanta rozsądnego projektowania: należy koniecznie korzystać ze sprzętu serwerowego, który poradzi sobie z najgorszym scenariuszem w przypadku każdego systemu.

Sieciowe rejestratory wideo i stacje robocze firmy Axis zostały zweryfikowane podczas szeroko zakrojonych testów, aby zapewnić niezawodne rozwiązanie do nagrywania i maksymalną intuicyjność obsługi. Sprawdź strony produktów, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych gotowych do użycia rozwiązań do rejestracji.

Nasze ogólne zalecenia dotyczące projektowania systemu to:

 • zalecane jest wiele serwerów współdzielących obciążenie;
 • dobrą praktyką jest utrzymywanie liczby podłączonych kanałów wideo poniżej 150 na każdy serwer fizyczny; 
 • podczas dodawania urządzeń, które nie wymagają strumieniowania wideo, takich jak głośniki, urządzenia kontroli dostępu i wejścia/wyjścia, można podłączyć większą liczbę urządzeń (obecnie brak zweryfikowanych limitów). W związku z tym projektanci systemów powinni być przygotowani na konieczność dodania kolejnych serwerów; 
 • zachowanie użytkownika ma znaczący, lecz trudny do oszacowania, wpływ na system. W związku z tym proponujemy przygotowanie wolnych zasobów systemowych na serwerze, tak by można było obsługiwać wiele klientów. W wielu instalacjach dobrą praktyką jest także podłączanie klientów i urządzeń w dwóch oddzielnych sieciach. Ułatwia to przewidywanie i kontrolowanie obciążenia sieci;
 • jeśli w danym obszarze w określonych porach spodziewane jest duże natężenie ruchu, ogólnie zaleca się stosowanie ciągłych zapisów zamiast obciążania systemu bardzo dużą liczbą zdarzeń wyzwalanych detekcją ruchu;
 • jakość zarejestrowanego materiału należy sprawdzać wstecz przez co najmniej 24 godziny, aby uwzględnić wszystkie możliwe warunki oświetlenia. podczas sprawdzania jakości obrazu wideo nie można polegać tylko na podglądzie na żywo.
   

WAŻNE: ZAWSZE NALEŻY OBLICZAĆ NAJGORSZY MOŻLIWY SCENARIUSZ.
Szacunkowe przepustowości można sprawdzić w aplikacji AXIS Site Designer.

Przewodnik konfiguracji systemu (minimalne zalecane wymagania)

 • Szybkość rejestracji do 100 Mbit/s lub 16 kanałów wideo i maksymalnie 32 drzwi

Klient i serwer AXIS Camera Station 5**
System operacyjny*: Windows 10 Pro lub nowszy
Procesor: Intel® Core i37. generacji / Intel® Elkhart Lake lub podobny
Pamięć RAM: 8 GB, DDR4
Karta graficzna: Intel® HD Graphics 630
Sieć: 1 Gb/s

 

 • Szybkość rejestracji do 200 Mbit/s lub 32 kanały wideo i maksymalnie 64 drzwi

Klient i serwer AXIS Camera Station 5**
System operacyjny*: Windows 10 Pro lub nowszy
Procesor: Intel® Core i58. generacji / Intel® Core i312. generacji lub podobny
Pamięć RAM: 8 GB, DDR4
Karta graficzna: Intel® HD Graphics 630
Sieć:1 Gb/s

 

 • Szybkość rejestracji do 300 Mbit/s lub 64 kanały wideo i maksymalnie 128 drzwi

Klient AXIS Camera Station 5
System operacyjny*: Windows 10 Pro lub nowszy
Procesort: Intel® Core i5 najnowszej generacji lub podobny
Pamięć RAM: 8GB, DDR4
Karta graficzna: Nvidia Quadro P620, NVIDIA T400 lub odpowiednik
Sieć: 1 Gb/s

Serwer AXIS Camera Station 5**
System operacyjny*: Windows 10 lub nowszy
Procesor: Intel® Xeon E11. generacji / Intel® Xeon Silver 2. generacji skalowalny lub podobny
Pamięć RAM: 8 GB, DDR4
Sieć: 1 Gb/s

 

 • System wieloserwerowy z prędkością rejestracji powyżej 300 Mbit/s

Wszystkie systemy o wyższych wymaganiach dotyczących wydajności powinny korzystać z wielu serwerów**

Dodaj więcej serwerów AXIS Camera Station 5 i podziel obciążenie pasma równo na serwer, każdy w ramach powyższych specyfikacji.

Więcej zaleceń dotyczących klientów:

Należy zawsze korzystać z najnowszych sterowników karty graficznej.
Obsługa wielu ekranów – do 4 monitorów na kartę graficzną lub obsługa strumieni multi-4K:

 • co najmniej 2 GB dedykowanej pamięci wideo;
 • obsługa HDMI 2.0 lub Display Port 1.2;
 • Na przykład NVIDIA® QUADRO® P620 lub NVIDIA T400


Należy pamiętać, że strumień multi-4K i wiele monitorów spowodują większe obciążenie klientów i sieci.
Kodowanie H.265 spowoduje większe obciążenie karty graficznej.

Urządzenia inne niż wideo

Gdy z AXIS Camera Station 5 używane są urządzenia inne niż wideo, będą one nadal wykorzystywać zasoby serwera.  Chociaż nie wykorzystują one większej przepustowości niż kamery, w zależności od konfiguracji systemu, np. reguł akcji, obciążają system i muszą być weryfikowane w każdym przypadku z osobna.

* Lista wszystkich obsługiwanych systemów operacyjnych znajduje się w informacjach o wersji. Należy zawsze używać najnowszego dodatku Service Pack firmy Microsoft.
**Do przechowywania zapisów nie należy używać dysku z systemem operacyjnym. Pozwoli to zachować ogólną stabilność systemu i uzyskać lepsze wyniki bez fragmentacji i blokowania przepływu danych. Jeśli system operacyjny i zapisy muszą być przechowywane na tym samym dysku fizycznym, zapisy powinny być przechowywane na innej partycji niż system operacyjny.
Zalecany zasilacz UPS: w celu uniknięcia nieoczekiwanych wyłączeń systemu, które mogą skutkować uszkodzeniem bazy danych

Projektowanie i konserwacja systemu

Projektowanie systemów

 • wPlanowanie 
  Użyj narzędzia AXIS Site Designer do zaplanowania systemu i śledzenia projektów. Aplikacja umożliwia oszacowanie zapotrzebowania na zasoby pamięci, przepustowość sieci i sprzęt.
 • Zasilanie 
  Nieoczekiwane wyłączenie systemu może powodować uszkodzenia baz danych, sprzętu oraz systemu Windows. Zalecane jest używanie zasilacza awaryjnego UPS. W krytycznych instalacjach należy dodać nadmiarowe zasilanie z obwodu awaryjnego. Aby dowiedzieć się, jaki rodzaj zasilacza awaryjnego UPS zalecany jest dla danego sprzętu, należy skonsultować się z producentem sprzętu lub zasilacza UPS. Aby zapewnić maksymalną ciągłość rejestracji, zaleca się skonfigurowanie serwera AXIS Camera Station 5 do automatycznego ponownego uruchomienia po przerwie w zasilaniu.
 • Dedykowany serwer 
  Zalecane jest uruchomienie serwera AXIS Camera Station 5 na specjalnie do tego celu przeznaczonym komputerze, to znaczy komputerze, w którym nie zainstalowano innego ważnego oprogramowania do zarządzania dozorem, na przykład baz danych, serwerów Active Directory, serwerów druku lub telekomunikacji itp.
 • Pamięć masowa — sprzęt — dyski 
  Aby zapewnić jak najlepsze działanie i niezawodność systemu, zalecamy zasoby lokalne lub zasoby o wysokich parametrach. W intensywnie wykorzystywanych lub krytycznych instalacjach do przechowywania zapisów wideo należy używać wyłącznie dysków klasy Surveillance lub Datacenter. Nie można używać dysków USB, ponieważ nie są odpowiednie do ciągłego nagrywania wideo. 
 • Pamięć masowa — sprzęt — RAID 
  Obsługa wideo ma spore wymagania. Podczas korzystania z technologii RAID należy upewnić się, że kontroler RAID ma odpowiednie parametry.
 • Pamięć masowa — zapisy 
  Do przechowywania zapisów nie należy używać dysku z systemem operacyjnym. Pozwoli to zachować ogólną stabilność systemu i uzyskać lepsze wyniki bez fragmentacji i blokowania przepływu danych.
 • Pamięć masowa – dodatkowa wydajność 
  Aby uzyskać dodatkową wydajność, należy zainstalować system operacyjny i AXIS Camera Station 5 na dedykowanym dysku SSD.
 • Maszyny wirtualne (VM) 
  Serwer AXIS Camera Station 5 może działać na zwirtualizowanych maszynach z systemem Windows®. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z najnowszym dokumentem technicznym na temat AXIS Camera Station w środowisku wirtualnym.
  Uruchamianie klienta AXIS Camera Station 5 na maszynie wirtualnej NIE jest obsługiwane, głównie z powodu ograniczeń związanych z grafiką.
 • Podłączone urządzenia klienckie 
  Choć nie istnieją żadne ograniczenia, większa liczba podłączonych urządzeń klienckich wpłynie na wydajność, szczególnie w przypadku, gdy wszystkie wymagają wielu strumieni podglądu w czasie rzeczywistym lub podłączono je zdalnie przy ograniczonej przepustowości.

Konserwacja systemu

 • Ogólne
  Należy spełnić zalecenia przewodnika konfiguracji systemu.
 • Wolne miejsce — dysk z systemem operacyjnym
  Zdecydowanie zaleca się, aby na dysku z systemem operacyjnym zapewnić co najmniej 30 GB wolnego miejsca. Brak miejsca na dysku twardym z bazą danych z dużym prawdopodobieństwem spowoduje awarię. Wielkość zależy od liczby dni przechowywania bazy danych (domyślnie 14 dni). Zbyt wiele zdarzeń lub problemów może spowodować znaczne zwiększenie rozmiaru bazy danych.
 • Wolne miejsce — dyski pamięci
  Zalecamy skonfigurowanie lokalnych dysków pamięci w AXIS Camera Station 5, aby zachować 5% wolnego miejsca w celu uzyskania optymalnej wydajności. Jeśli skonfigurowano mniej niż 5%, AXIS Camera Station 5 będzie nadal działać i zapobiegać zapełnieniu dysku, jednak w większych systemach mogą wystąpić problemy z wydajnością.
 • Integralność — dysk twardy i system plików
  Błędy na dysku mogą spowodować uszkodzenie bazy danych, systemu operacyjnego lub zapisów. Dyski twarde należy okresowo sprawdzać pod kątem błędów lub uszkodzonych sektorów. W systemie Windows są zwykle dostępne narzędzia takie jak CHKDSK służące do sprawdzania integralności systemu plików. Do celów konserwacji prewencyjnej często jest dostępny system monitorowania S.M.A.R.T. zawierający odpowiednie narzędzia.
 • Integralność — pamięć RAM
  Problemy z pamięci należą do najtrudniejszych do wykrycia i rozwiązania. Mogą one wpływać na system w nieprzewidziany sposób. Należy regularnie sprawdzać integralność pamięci RAM. System Windows zawiera narzędzie do diagnostyki pamięci służące do skanowania pamięci w poszukiwaniu błędów. Często może jednak być konieczne użycie bardziej zaawansowanego narzędzia do diagnostyki pamięci.
 • Program antywirusowy i zapora
  W niektórych przypadkach skanery antywirusowe mogą uszkodzić bazę danych. Zaleca się wykluczenie bazy danych i zapisów z obszarów skanowania. Zarówno program antywirusowy, jak i zapory mogą zmieniać ruch przychodzący z urządzeń wideo. Należy pamiętać, aby umożliwić swobodny przepływ ruchu z tych urządzeń.

  Informacje dotyczące wyjątków dla programu antywirusowego można znaleźć w FAQ:
  Co umieścić na liście zatwierdzonych aplikacji programów antywirusowych w przypadku AXIS Camera Station 5.

  Informacje dotyczące wyjątków dla zapory można znaleźć w FAQ:
  Co muszę skonfigurować w zaporze, aby umożliwić dostęp do AXIS Secure Remote Access?
  Których portów używa AXIS Camera Station?
   
 • Kopie zapasowe
  Tworzenie kopii zapasowych (zewnętrznych lub systemu operacyjnego) może wpłynąć na wydajność systemu. Zaleca się ograniczenie ich do minimum i niezezwalanie na zużycie przez nie wszystkich zasobów. Oprogramowanie AXIS Camera Station 5 tworzy co noc kopię zapasową głównych baz danych i może tworzyć kopie zapasowe zapisów na żądanie lub zgodnie z harmonogramem jako pliki do eksportu. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
 • Aktualizacje systemu
  Zezwolenie na automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu Windows może obniżyć przepustowość sieci i wymusić ponowne uruchomienie systemu, co może spowodować uszkodzenie baz danych systemu AXIS Camera Station 5. Zaleca się zaplanowanie konserwacji systemu Windows i aktualizacji sterowników.
 • Uśpienie, hibernacja, zawieszenie
  Serwer zapisów nigdy nie powinien przechodzić w stan uśpienia, hibernacji lub zawieszenia. Nieoczekiwane wyłączenie nie tylko przerywa rejestrowanie, ale może także spowodować uszkodzenie bazy danych. Należy wyłączyć te funkcje w opcjach zasilania systemu Windows.