Narzędzie do sprawdzania zgodności urządzeń z Axis Camera Station

Narzędzie do sprawdzania zgodności urządzeń z Axis Camera Station pomaga sprawdzić, czy produkt sieciowy do dozoru wizyjnego innego producenta jest zgodny z aplikacją Axis Camera Station w wersji 5 i wyższej.

Więcej informacji o zgodności urządzeń Axis z oprogramowaniem Axis Camera Station znajduje się w części obsługiwane produkty.

Przeprowadzenie testu z użyciem tego narzędzia jest prostsze niż instalacja i uruchomienie wersji próbnej aplikacji Axis Camera Station na urządzeniu w celu sprawdzenia zgodności. Narzędzie dostarcza również więcej informacji o urządzeniu.

Jeżeli dostępna jest nowa wersja, narzędzie zostanie zaktualizowane automatycznie, jeśli jest w trybie online. Jeżeli narzędzie jest w trybie offline, należy pobrać z tej strony najnowszą wersję.

Warunki uruchomienia testu

  • Urządzenie innego producenta musi być zgodne z profilem ONVIF S.
  • Konieczne jest podanie adresu IP oraz danych użytkownika ONVIF dla urządzenia.

Sposób interpretacji wyników testu

Jeżeli urządzenie innego producenta pomyślnie przejdzie test zgodności, oznacza to, że:

  •  Aplikacja Axis Camera Station (najnowsza wersja) może komunikować się z urządzeniem i kodować/dekodować strumieniowe transmisje wideo, które pomyślnie przeszły test.
  • Test zgodności nie potwierdza stabilności urządzenia innego producenta, jakości nagrania wideo lub dźwięku ani innych funkcji urządzenia. Użytkownicy powinni skonsultować wybór urządzeń z producentem.

Więcej informacji na temat narzędzia do sprawdzania zgodności urządzeń z Axis Camera Station wraz z wynikami testów znajduje się w dziale Często zadawane pytania. W razie pytań dotyczących zgodności urządzeń innych firm z AXIS Camera Station należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w dziale Często zadawane pytania i zgromadzić niezbędne informacje przed skontaktowaniem się z Punktem pomocy technicznej online Axis.

Pobierz narzędzie do sprawdzania zgodności urządzeń z Axis Camera Station (tylko wersja 64-bitowa)

The latest version of this software is 5.18.007
Pobierz