AXIS Camera Heater Power Supply

Dodatkowe zasilanie do kamery AXIS Q6010-E lub AXIS Q6100-E
  • Kompletny zestaw zasilający
  • Zwiększa zakres temperatury pracy kamery
  • Wymagany dla AXIS Q6100-E w przypadku używania z kamerą z serii AXIS Q63