M50 ceiling mount

Dziesięć powodów, dla których warto przejść na system dozoru wideo oparty na protokole IP

Krystalicznie czysty ruch

W przypadku kamery IP nie występują kamery związane z przeplotem.Skanowanie progresywne sprawia, że każda klatka zawiera cały obraz, co zapewnia mu najwyższą jakość.

Wszystkie kamery rejestrują obraz linia po linii.W kamerach IP używane jest skanowanie progresywne, które powoduje skanowanie całego obrazu w każdym przebiegu.

W większości kamer analogowych stosowane jest skanowanie z przeplotem.Oznacza to, że w pierwszym przebiegu skanowane są tylko linie nieparzyste, a w kolejnym przebiegu — linie parzyste.Te dwa podzbiory są następnie łączone w jeden.Problem w tym, że ewentualny ruch, który występuje między przebiegami, na końcowym obrazie będzie rozmyty.

Ilustracja 9. W przypadku skanowania z przeplotem (po lewej) uzyskany obraz może być rozmyty. W przypadku skanowania progresywnego (po prawej) obraz jest wyraźny, ponieważ w każdym przebiegu skanowana jest cała jego zawartość.

Interlaced and progressive scanning

Ilustracja 10. Po lewej obraz z kamery analogowej używającej skanowania z przeplotem.Po prawej obraz z kamery sieciowej Axis używającej skanowania progresywnego.Obie kamery miały ten sam typ obiektywu, a prędkość samochodu wynosiła 20 km/h (15 mil/h).Kierowca jest wyraźnie widoczny tylko na obrazie z kamery ze skanowaniem progresywnym.

Łatwe skalowanie