Opis kursu:

Ten kurs online przedstawia aplikacje analityczne oferowane przez firmę Axis w celu optymalizacji operacji: AXIS People Counter (2D i 3D), AXIS Occupancy Estimator i AXIS Queue Monitor. Dowiesz się, w jakich scenariuszach należy ich używać, jakie dane gromadzą i jakie są ich ograniczenia. O zbieraniu danych dowiesz się również w AXIS Store Data Manager oraz jak zebrane statystyki są prezentowane w formie graficznej w AXIS Store Reporter.

Przydatne informacje:

Format: online
Czas trwania: 15 minut
Cena: bezpłatny

Konspekt szkolenia:

1. AXIS People Counter (2D i 3D)
Ilu klientów odwiedza sklep, a ilu faktycznie dokonuje zakupu?

2. AXIS Occupancy Estimator
Ile osób znajduje się w określonym obszarze i jaki jest średni czas, w którym tam przebywają?

3. AXIS Queue Monitor
Ile osób czeka w kolejce i jaki jest średni czas oczekiwania?

4. AXIS Store Data Manager
Jak zbierane i porządkowane są dane w aplikacji AXIS Store Data Manager.

5. AXIS Store Reporter
Jak graficznie przedstawiane są zebrane statystyki w aplikacji AXIS Store Reporter.

Cele kursu:

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą rozumieć: 

  • Kiedy i jak korzystać z aplikacji analitycznych 
  • Jak przedstawić zebrane statystyki w łatwym do odczytania formacie?
  • Kluczowe wymagania i ograniczenia

Kto powinien wziąć udział:

Profesjonaliści sieciowych systemów nadzoru wizyjnego.

Wymagania wstępne:

Brak.

Weź udział w kursie!

Zarejestruj się i rozpocznij naukę, wszystko czego potrzebujesz to konto MyAxis.