Samoocena — kierownik ds. ochrony

Które kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa Cię dotyczą?

Aby zapewnić integralność i poufność materiałów wideo, należy rozważyć kilka kwestii:

  • Upewnij się, że dokonujesz zakupu systemu od sprzedawcy takiego jak Axis, który stosuje najlepsze praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Upewnij się, że system przygotowano, zainstalowano i skonfigurowano poprawnie. Decyzje takie należy podejmować w oparciu o analizę ryzyka. Skonsultuj się z działem IT lub dostawcą systemu monitoringu, aby dowiedzieć się, czy podjęto właściwe kroki lub czy konieczne jest wprowadzenie ulepszeń.

    Możesz również przeczytać post na blogu: Kamery IP — dbaj o zabezpieczenie sieci. Na stronie dotyczącej bezpieczeństwa produktów znajdują się wskazówki dotyczące działań, które należy podjąć w wyniku dokonanej analizy ryzyka.

Aby zapewnić integralność i poufność materiałów wideo, należy rozważyć kilka kwestii:

  • Upewnij się, że dokonujesz zakupu systemu od sprzedawcy takiego jak Axis, który stosuje najlepsze praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Upewnij się, że system przygotowano, zainstalowano i skonfigurowano poprawnie. Decyzje takie należy podejmować w oparciu o analizę ryzyka. Skonsultuj się z działem IT lub dostawcą systemu monitoringu, aby dowiedzieć się, czy podjęto właściwe kroki lub czy konieczne jest wprowadzenie ulepszeń.

    Możesz również przeczytać post na blogu: Kamery IP — dbaj o zabezpieczenie sieci. Na stronie dotyczącej bezpieczeństwa produktów znajdują się wskazówki dotyczące działań, które należy podjąć w wyniku dokonanej analizy ryzyka.

Cyberbezpieczeństwo

Skupiamy się na bezpieczeństwie cyfrowym i robimy co w naszej mocy, aby zmniejszyć ewentualne zagrożenia.