Popis

V tomto kurzu se dozvíte základní informace o radarové technologii, ochraně perimetru, o tom, co je třeba zvážit při navrhování systému ochrany perimetru, a také o výhodách a nevýhodách termokamer a optických kamer v perimetru. Prostřednictvím ukázek a cvičení se dozvíte o bezpečnostních radarech a použitelné radarové technologii, jak používat analytické aplikace AXIS Perimeter Defender pro detekci narušení spolu s doplňkem AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking.

Praktické informace

Formát: Školení pod vedením instruktora
Délka: 1 den
Language: Czech 
Jazyk: Čeština
Místa konání: Praha (Česká republika), Bratislava (Slovensko)
 

 


 

Osnova kurzu

1. Detekce narušení perimetru pomocí systému AXIS Perimeter Defender

Úvod do problematiky sledování perimetru, perimetrických řešení společnosti Axis a analytického systému AXIS Perimeter Defender spolu s doplňkem AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking.

2. Návrhový nástroj AXIS Perimeter Defender

Jak vám může návrhový nástroj pomoci s plánováním místa a dokumentací, pokud jde o dohled nad perimetrem.

3. Instalace a nastavení systému AXIS Perimeter Defender

Jak nainstalovat, nakonfigurovat a používat analytický systém AXIS Perimeter Defender spolu s doplňkem AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking.

4. Co je to radar a proč ho používat?

Zjistěte základní informace o bezpečnostních radarech a seznamte se s použitelnou radarovou technologií.

5. Radary Axis

Získejte úvodní informace o radarech Axis a jejich hlavních schopnostech.

6. Případy použití

Pracujte s řadou reálných případů použití a seznamte se s implementací radarů z hlediska systémové integrace. V průběhu tohoto sezení si vybudujete představu o tom, jak lze radary využít k řešení výzev v oblasti dohledu v různých prostředích. V každém případě najdete cvičení zaměřená na různé způsoby plnění cílů dohledu a také na nastavení hardwaru a konfiguraci softwaru.

Příležitosti

Pro zobrazení všech příležitostí pro tento kurz navštivte kalendář v LMS nebo kontaktujte přímo Jana Hrice (jan.hric@axis.com) nebo Marka Ivana (marek.ivan@axis.com)

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budou účastníci:

budou seznámeni s

- Základy umisťování kamer a průzkumu místa.

- Nástrojem AXIS Perimeter Defender Design

- Jak lze radary použít v různých scénářích

- Omezení a problémy radarů

- Různé scénáře pro zařízení AXIS Perimeter Defender a AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking

- Integrovaná řešení (aplikace)

Pochopení

- Jak nainstalovat, konfigurovat a kalibrovat zařízení AXIS Perimeter Defender a Perimeter Defender PTZ Autotracking

- Rozdíl mezi termovizními a optickými kamerami 

- Integrace VMS

- Možnosti radarů

- základní principy fungování

- výhody používání radarů jako samostatných systémových komponent a jako integrovaných systémových komponent.

Umět:

- nastavit a nakonfigurovat radar Axis pro samostatný provoz

- nastavit a konfigurovat automatické sledování radarů AXIS pro PTZ

Předpoklady

Abyste z kurzu získali co nejvíce, musíte rozumět základům síťového videa. Před návštěvou tohoto kurzu doporučujeme absolvovat kurz Základy síťového videa a také online kurz AXIS Perimeter Defender.

Kdo by se měl zúčastnit?

Systémoví integrátoři a instalatéři v oblasti síťového videodohledu.

Informace o školiteli

Jan Hric (jan.hric@axis.com)
Sales Engineer, Česká republika

Marek Ivan (marek.ivan@axis.com)
Sales Engineer, Slovensko