Popis

Toto školení vysvětluje, co je to analýza videa založená na umělé inteligenci, zabývá se běžnými mylnými představami a pokrývá řadu faktorů, které ovlivňují konečný výsledek.

Praktické informace

Formát: Školení vedené instruktorem
Délka: 1 den
Jazyk: Čeština
Místa konání: Praha (Česká republika), Bratislava (Slovensko)
 

 

 

Osnova kurzu

1. Základy videoanalýzy a historie umělé inteligence, způsob vývoje a tréninku videoanalytiky a běžné mylné představy.

2. Typy alarmů Čtyři různé typy alarmů, které aplikace videoanalýzy obvykle poskytuje.

3. Aplikace v reálném čase versus aplikace v jiném než reálném čase 

Jak účel určuje, zda je potřeba aplikace v reálném nebo jiném než reálném čase.

4. Zpracování obrazu 

Význam skvělého zpracování obrazu, které má přímý vliv na výsledek aplikace videoanalýzy.

5. Osvětlení 

Různé typy světla a jejich vliv na použitelnost obrazu a výsledek aplikace videoanalýzy.

6. Úvahy o konfiguraci a návrhu

Jak umístit a nakonfigurovat kameru, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro aplikaci videoanalýzy.

Příležitosti

Pro zobrazení všech příležitostí pro tento kurz navštivte kalendář v LMS nebo kontaktujte přímo Jana Hrice (jan.hric@axis.com) nebo Marka Ivana (marek.ivan@axis.com)

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu by účastníci měli rozumět:

- silné a slabé stránky videoanalýzy založené na umělé inteligenci

- různé typy alarmů

- zda je zapotřebí aplikace v reálném nebo jiném čase

- význam skvělého zpracování obrazu

- roli, kterou hraje osvětlení

- jak umístit a nakonfigurovat kameru, abyste dosáhli dobrého výsledku

Předpoklady

TBD

Kdo by se měl zúčastnit?

Systémoví integrátoři a instalatéři v oblasti síťového kamerového dohledu.

Informace o školiteli

Jan Hric (jan.hric@axis.com)
Sales Engineer, Česká republika

Marek Ivan (marek.ivan@axis.com)
Sales Engineer, Slovensko