AXIS T8134 60 W Midspan Copy the product name Check circle Copied

Axisの3年保証 3-年 保証
高電力デバイス用
  • IEEE 802.3at
  • 100~240 V AC
  • 60 W High PoE AXISデバイスに対応
  • プラグアンドプレイ