Hardware guidelines

Systémové požadavky na hardware

Hardwarové požadavky systému AXIS Camera Station závisí na mnoha faktorech:

 • Celková šířka pásma načtená serverem ze všech zdrojů videa
 • Šířka pásma používaná klienty pro sledování videa pro živé zobrazení, pro přehrávání i počet klientů
 • Datový tok zajišťovaný každým videozařízením se liší a závisí na složitosti scény, zvolené snímkové frekvenci, rozlišení, video kodeku, kompresi, osvětlení a také na počtu toků načtených z každého zdroje videa.
 • Počet otevřených síťových připojení na straně serveru (mezi serverem a klienty a také serverem a zařízeními)
 • Počet generovaných alarmových událostí a celková aktivita protokolu
 • Pokročilé nastavení využívající engine pravidel, který by mohl spustit přenos dat na pozadí a zatížení systému
 • a další…

Počet klientů nebo zařízení připojených k systému AXIS Camera Station není pevně zakódován. To zajišťuje velkou flexibilitu, ale také vyžaduje od návrhářů systému, aby vytvářeli návrhy zodpovědně. Je velmi důležité použít serverový hardware, který zvládne nejhorší scénář každého jednotlivého systému.

Řada AXIS S11 Recorder Series a řada AXIS S22 Appliance Series byly ověřeny během rozsáhlého testování, aby poskytovaly spolehlivé řešení záznamu s vynikajícími uživatelskými možnostmi. Prohlédněte si stránky produktů pro více informací o našich řešeních pro okamžité nahrávání.

Naše obecná doporučení pro návrh systému jsou:

 1. Vždy je lepší mít více serverů sdílejících zátěž.
 2. Je dobré udržovat počet připojených video kanálů pod 64 na fyzický server. 
 3. Při přidávání zařízení, která nevyžadují video stream, jako jsou reproduktory a vstupní/výstupní zařízení, je možné připojit větší počet zařízení, ale v současnosti nemáme žádné ověřené limity. Proto by návrháři systémů měli být připraveni, že bude možná nutné přidat další servery. 
 4. Chování uživatele je obtížné kvantifikovat a má významný dopad na systém. Z tohoto důvodu navrhujeme mít na serveru náhradní systémové prostředky pro práci s více klienty prohlížení. V mnoha instalacích je také dobré mít zařízení a klienty pro prohlížení ve dvou samostatných sítích. To usnadňuje předvídání a kontrolu zatížení sítě.
 5. Je-li očekáváno velké množství pohybu v oblasti během specifických časů, je obecně výhodné použít kontinuální nahrávání na rozdíl od načtení systému s velmi velkým počtem spouštěčů detekce pohybu videa.
 6. Ověřte kvalitu zaznamenaného materiálu za dobu nejméně 24 hodin, aby byly pokryty všechny možné podmínky osvětlení. Při ověřování kvality videa se nelze spoléhat pouze na živý náhled. 

Následující doporučení hardwaru pro AXIS Camera Station 5 jsou především založena na celkové šířce pásma na server nebo počtu video kanálů. Pro odhady šířky pásma použijte nástroj návrhář stránek AXIS Site Designer.

NEZAPOMEŇTE: VŽDY POČÍTEJTE S TÍM NEJHORŠÍM MOŽNÝM SCÉNÁŘEM.

Systémy s rychlostí záznamu až 100 Mbit/s nebo se 16 video kanály

Maximálně 32 dveří 

Klient a server AXIS Camera Station**

Operační systém*: Windows 10 Pro 64 bitů
PROCESOR: Intel® Core i3, např. Intel® Core i3-7101TE
RAM: 8 GB, DDR4 – 2400 MHz
Grafická karta: Intel® HD Graphics 630
Síť: 1 Gb/s

Systémy s rychlostí záznamu až 200 Mbit/s nebo se 32 video kanály

Maximálně 64 dveří

Klient a server AXIS Camera Station**

Operační systém*: Windows 10 Pro 64 bitů
Procesor: Intel® Core i5, např. Intel® Core i5-8500
RAM: 8GB, DDR4 – 2666 MHz
Grafická karta: Intel® HD Graphics 630
Síť:1 Gb/s

 

Systémy s rychlostí záznamu až 300 Mbit/s nebo se 64 video kanály 

 Maximálně 128 dveří

Klient AXIS Camera Station

Operační systém*: Windows 10 Pro 64 bitů
Procesor: Intel® Core i5, např. Intel® Core i5-8500
RAM: 8GB, DDR4 – 2666 MHz
Grafická karta: Nvidia Quadro P620
Síť: 1 Gb/s

Server AXIS Camera Station**

Operační systém*: Windows 10 Pro 64 bitů
Procesor: Intel® Xeon, např. Intel® Xeon® Silver 4208
RAM: 8 GB, DDR4 – 2666 MHz
Síť: 1 Gb/s

Systém s více servery s rychlostí záznamu přes 300 Mbit/s

Všechny systémy s vyššími požadavky na výkon by měly používat více serverů**
Přidejte další servery AXIS Camera Station a rovnoměrně rozdělte zatížení šířky pásma na server, každý v rámci výše uvedených specifikací.

Další doporučení ohledně klientů:

Vždy používejte nejnovější ovladače grafické karty.
Podpora více obrazovek – podpora až 4 monitorů na grafickou kartu nebo více streamů 4K:

 • Nejméně 2 GB vyhrazené videopaměti
 • Podpora HDMI 2.0 nebo Display Port 1.2
 • Například NVIDIA® QUADRO® P620

Vezměte prosím na vědomí, že více streamů 4K a více monitorů bude více zatěžovat klient i síť.
Použití kódování videa H.265 způsobí větší zatížení grafické karty.

Zařízení bez schopnosti práce s videem

Pokud jsou ve stanici AXIS Camera Station používána zařízení bez schopnosti práce s videem, budou stále používat výkon vašeho serveru.  Ačkoli nepoužívají větší šířku pásma než fotoaparáty, v závislosti na konfiguraci systému, jako jsou například pravidla akce, zatěžují systém a je třeba je ověřovat případ od případu.

 

* Seznam všech podporovaných operačních systémů najdete v části Poznámky k verzi. Vždy používejte nejnovější aktualizaci Service Pack od společnosti Microsoft.
** Fyzický disk operačního systému by se neměl používat k nahrávání. Tím pomůžete udržovat všeobecnou stabilitu systému a docílíte vyššího výkonu. Zároveň se vyhnete fragmentaci a vzniku úzkých hrdel. Pokud je třeba operační systém a nahrávky kombinovat na stejném fyzickém disku, měly by být záznamy uchovávány v jiném oddílu než operační systém.
Doporučené UPS: Chcete-li zabránit neočekávanému vypnutí systému, které by mohlo způsobit poškození databáze

Doporučení k hardwaru pro AXIS Camera Station 4 a nižší