Helhetslösning från Entryfy och Axis i Sveriges första obemannade godisbutik

Ökar säkerheten samt förbättrar servicen och lönsamheten

“Vi är jättenöjda med Entryfys lösning och Axis produkter. Produkterna är av hög kvalitet och fungerar fint tillsammans.” Damoon Mortezaie, en av grundarna till Crazy Candy.

Uppdrag

Crazy Candy har två lösgodisbutiker och behövde, som en följd av coronapandemin, minska på kostnader och personal. Crazy Candy efterfrågade en helhetslösning med accesskontroll, kamera samt ljud, för att kunna ha obemannade butiker. Härigenom skulle personalkostnaderna minska, samtidigt som Crazy Candy skulle kunna erbjuda sina kunder trygga och säkra butiker, med utökade öppettider och en bra kundupplevelse.

Lösning

Ett helhetssystem med AXIS A1001 Network Door Controller, AXIS P3245-V Network Camera och AXIS C1004-E Network Cabinet Speaker installerades i Crazy Candys butiker, tillsammans med en molnbaserad lösning av det IP-baserade videohanteringsprogrammet (VMS) Milestone XProtect® Professional+ från Milestone Systems. För att komma in används en lösning från Entryfy för obemannade verksamheter, där kunderna skannar en QR-kod med sin vanliga mobilkamera och legitimerar sig via mobilt BankID. Så fort legitimeringen har gått igenom skickas en signal till Axis dörrkontroll som då öppnar dörren automatiskt.

Resultat

Crazy Candy har fått en flexibel helhetslösning för passerkontroll, övervakning samt ljud och musik inne i butikerna. Nätverkskamerorna bevakar varje butiks ingång och butiksyta, inklusive kassaterminal. Ljudlösningen används för röstmeddelanden såväl som musik och möjliggör ljudzoner där skräddarsydda meddelanden kan ställas in efter hand. Den digitala lösningen har inneburit att butikerna kan ha utökade öppettider, samtidigt som säkerheten för besökarna är god. Vidare har lösningen förstärkt Crazy Candys varumärke, förbättrat kundupplevelsen och lett till ökad försäljning.

Related links

AXIS C1004-E Network Cabinet Speaker
AXIS A1001 Network Door Controller
AXIS P3214-V Network Camera
Retail

Partners

http://www.entryfy.com
http://www.milestonesys.com