Säkrare båtresa med Axis nätverkskameror

Brand ombord startskottet för ny säkerhetsnivå på Hurtigrutens fartyg

“När vi ska utveckla nya lösningar till en kund så ser vi aldrig bara på priset, det är lösningen som är det viktiga.“ Idar Flö, CEO Norwegian Centre of Maritime Communication AS.

Uppdrag

Hurtigruten är en klassisk båtlinje för transport av gods och passagerare mellan Bergen och Kirkenes i Norge. Fler än 230 000 passagerare reser årligen med något av Hurtigrutens fartyg. Den 15 september 2011 var katastrofen ett faktum. På ett av Hurtigrutens fartyg, MS Nordlys, utbröt en explosionsartad brand i maskinrummet och passagerare och besättning evakuerades från fartyget. I samband med renoveringen av MS Nordlys beslutades att kommunikationssystem och infrastruktur skulle ses över. Några system behövde uppdateras teknikmässigt och ny teknologi installerades. Konsultföretaget NCMC AS anlitades för att utveckla en ny standard för kommunikationssystemet.

Lösning

Den gamla infrastrukturen ombord på MS Nordlys byggde på en analog matris som totalförstördes vid branden. Då de nya telefonkablarna lades så passade man även på att lägga ett nytt modernt IP nätverk. Därmed kunde de gamla analoga bevakningskamerorna ombord bytas ut mot de senaste inom IP-kamerateknologi – nätverkskameror från Axis. 23 Axis nätverkskameror installerades, tillsammans med mjukvaran Milestone XProtect® Professional. Bevakningssystemet blev därmed integrerat med övrig infrastruktur och MS Nordlys fick på så sätt ett toppmodernt bevakningssystem som ökar tryggheten och säkerheten för passagerare och besättning, samt förbättrad kommunikation ombord på fartyget.

Resultat

Flera väsentliga funktioner ombord på fartyget använder och har nytta av bevakningssystemet. Receptionen, butiken, av- och på lastning, angöring vid brygga, bildäck, brygga och maskinrum är delar av skeppet, och arbetsmoment för personalen, som får en ökad säkerhet med hjälp av kamerorna. Kamerorna i maskinrummet hjälper maskinisterna ombord att försäkra sig om att allt är i sin ordning och innebär också en extra trygghet för den personal som vistas inne i maskinrummet, då kollegorna i tid kan varna om någonting händer i en annan del av rummet. Även kameran uppe i masten ger en extra trygghet. Maskinförmannen kan via denna kan se vilken färg röken har.

Related links

AXIS M3204 Network Camera
AXIS P1343 Network Camera
AXIS P1344 Network Camera
AXIS P3343 Network Camera
AXIS P3344 Network Camera
Transportation

Partners

http://www.oceantech.no
http://www.elektronix.no
http://www.milestonesys.com