Innovationer

Marknadsledare med innovation som grund

Fokus på forskning och utveckling (FoU)

Axis tror på lösningar som kan utnyttjas på nya sätt vid skapandet av en smartare, säkrare och tryggare värld.

Allt sedan starten 1984 har innovation varit fokuspunkten för allt vårt arbete. Vi har ägnat de senaste 20 åren åt utveckling av nätverksvideo, och vi har tillskansat oss en hög grad av expertis inom både detta område och IT – vilket vi betraktar som en av våra största styrkor.

Vi har gjort stora investeringar i forskning och utveckling, som enbart under 2016 utgjorde 17 % av vår totala omsättning. Vid vårt huvudkontor i Lund arbetar för närvarande ca 1000 tekniker med utveckling av ny teknik baserad på plattformar för öppen källkod.

 

 

Putting people first

Innovation is about keeping our customers at the center of the connected, ever-changing world. We build solutions based on the latest advancements and trends that answer market needs; such as people’s increased need to feel secure, and network technologies that make security more accessible. And it’s why we do everything in our power to mitigate risks associated with cybersecurity.

Find out what drives innovation at Axis:

Market needs and trends

Trends in the security sector

Find out how you can best take advantage of five major trends that will affect the security sector in 2020 and beyond.

 

Find out

Trends in network audio

Improved customer experience and smart zoning are just two of the hot topics in network audio that will improve businesses.

 

Read how

Easy ways to make your business work

Online tools that make work easier

Interactive online tools to make your work faster and simpler. From design to operation.

 

Read more

Support that gives you up-to-date cybersecurity

Software security starts with firmware. Long-Term Support (LTS) gives the double benefits of knowing your system is secure and that you maintain system integrity.

 

Read more