axisFlexSubBanner

Oprogramowanie

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem, zarejestruj się tutaj, aby pobrać oprogramowanie.

Produkty z zakresu sieciowych systemów wizyjnych
Oprogramowanie do instalacji i zarządzania materiałem wizyjnym

AXIS Camera Companion AXIS Camera Companion to podstawowe rozwiązanie wizyjne oparte na protokole IP przeznaczone do obsługi małych instalacji (do 16 kamer).
Program AXIS Camera Management AXIS Camera Management to zaawansowane i wydajne narzędzie do instalacji i zarządzania przeznaczone do sieciowych produktów wizyjnych Axis. Umożliwia ono automatyczne znajdowanie i ustawianie adresów IP, wyświetlanie stanu połączenia, konfigurowanie wielu urządzeń oraz zarządzanie uaktualnieniami oprogramowania sprzętowego.
AXIS Camera Station AXIS Camera Station jest oprogramowaniem z zakresu nadzoru IP, które współpracuje z kamerami sieciowymi i wideoenkoderami Axis, zapewniając użytkownikom dostęp do funkcji wideo monitoringu, nagrywania i zarządzania zdarzeniami.
Program AXIS IP Utility Narzędzie AXIS IP Utility ułatwia ustawianie adresów IP sieciowych produktów wizyjnych Axis.
Jest to podstawowe narzędzie do konfigurowania adresów IP sieciowych urządzeń wizyjnych Axis.
AXIS Matroska File Splitter  AXIS Matroska File Splitter jest składnikiem programu Windows Media Player, który umożliwia odtwarzanie na osobnym komputerze nagrań zapisanych lokalnie na karcie SD.
AXIS Media Control (AMC) AXIS Media Control to zalecana metoda wyświetlania obrazów wideo w przeglądarce Microsoft Internet Explorer. Program instaluje się automatycznie przy pierwszym użyciu, po czym można go skonfigurować przez otwarcie panelu sterowania AMC z poziomu Panelu sterowania systemu Windows. 
AXIS NVR Manager i AXIS Camera Station NVR Client Za pomocą programu AXIS NVR Manager można wykryć i skonfigurować rejestrator NVR AXIS Q8108-R oraz uaktualnić jego oprogramowanie sprzętowe. AXIS Camera Station Client służy do monitorowania, nagrywania i odtwarzania obrazu z kamer sieciowych Axis oraz zarządzania związanymi z nimi zdarzeniami.
AXIS Streaming Assistant Aplikacja AXIS Streaming Assistant umożliwia korzystanie z kamer Axis w oprogramowaniu innych firm służącym do transmitowania obrazu i dźwięku na żywo przez Internet. 
AXIS Video MIB Program AXIS Video MIB rozszerza możliwości monitorowania urządzeń AXIS przy użyciu protokołu SNMP. Udostępnia on administratorom szereg nowych powiadomień.
   

Aplikacje do kamer

AXIS Digital Autotracking Aplikacja, która automatycznie wykrywa, przybliża i śledzi ruchome obiekty, pomagając operatorowi w skutecznym identyfikowaniu incydentów i reagowaniu na nie.
AXIS Cross Line Detection Aplikacja wykrywająca przekroczenie linii, którą można instalować w kamerach sieciowych i wideoenkoderach AXIS obsługujących platformę AXIS Camera Application Platform.
AXIS Video Motion Detection Łatwa w konfiguracji bezpłatna aplikacja, którą można instalować w kamerach sieciowych i enkoderach Axis. Wykrywa ona ruchome obiekty na zdefiniowanym obszarze, umożliwiając automatyczne wyzwalanie zdarzeń.
   

Sieciowe serwery druku
Oprogramowanie do instalacji i zarządzania

AXIS AddPrinter Program AXIS AddPrinter ułatwia instalowanie drukarek sieciowych w środowisku Windows. Po wykonaniu czynności w kreatorze drukarka sieciowa jest gotowa do użytku.
 AXIS Gateway Configuration Snap-in for iPrint Narzędzie do instalowania i konfigurowania serwerów druku AXIS w środowisku Netware iPrint.
  IP JumpStarter Łatwa w obsłudze aplikacja do systemu Windows, która umożliwia: 
— przypisywanie adresów IP serwerom Axis
— znajdowanie serwerów Axis zainstalowanych w sieci 
AXIS ThinWizard AXIS ThinWizard to podstawowe narzędzie zalecane do sieci dużych organizacji i sieci korporacyjnych. AXIS ThinWizard ustawia adresy IP, wykrywa i grupuje serwery druku, instaluje nowe oprogramowanie sprzętowe i konfiguruje wiele produktów Axis jednocześnie. Narzędzie udostępnia ogólny widok sieci z funkcjami przechodzenia do szczegółów, które ułatwiają zarządzanie drukiem i rozwiązywanie problemów. 
   

Jeśli nie możesz znaleźć szukanego produktu, sprawdź w sekcji Oprogramowanie wycofane.


Wyłączenie odpowiedzialności
Firma Axis Communications AB nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania tytułu prawnego i praw własności intelektualnej ani też żadnych gwarancji wynikających z jakiejkolwiek oferty, specyfikacji lub próbki w odniesieniu do tego oprogramowania. Firma Axis ani jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych, zdolności produkcyjnych, zysków, możliwości wykorzystania i kontraktów ani za inne szkody wynikowe, gospodarcze bądź pośrednie w odniesieniu do sprzedaży, zakupu, wykorzystania i instalacji oprogramowania. Umowa licencyjna firmy Axis (PDF, 26 KB).

axisFlexSubContent