Energetyka

Bezpieczne wytwarzanie niezbędnej energii

Bez energii elektrycznej wiele społeczeństw nie mogłoby funkcjonować. Niezależnie od tego, czy chodzi o elektrownię jądrową, zasilaną paliwami kopalnymi, czy słoneczną, w ofercie Axis znajdzie się rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo obiektu i jego pracowników. Czasem monitorowanie efektywności produkcji jest równie ważne jak zabezpieczenie elektrowni. Dzięki rozwiązaniom nadzoru wizyjnego Axis można zrealizować oba te cele, uzyskując sprawne funkcjonowanie obiektu i wzrost zysków.

  • Wykrywanie i lokalizowanie intruzów wzdłuż długich ogrodzeń w lokalizacjach zdalnych
    Oferowane przez Axis zaawansowane, szybkie kamery kopułkowe PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie) umożliwiają obserwację ogólną przy użyciu szerokiego kąta widzenia, a także uzyskiwanie szczegółowych powiększeń — nawet po zaistnieniu zdarzenia.
  • Zwiększenie wydajności dzięki monitorowaniu
    Regularne zbieranie danych produkcyjnych ze zdalnych lokalizacji i łączenie ich z informacjami wizualnymi pozwala zwiększyć wydajność oraz skrócić przestoje.
  • Bezpieczny nadzór nawet w trudnych warunkach
    Axis oferuje kamery z aktywnym chłodzeniem, ogrzewaczami szybki i regulowanymi osłonami przeciwsłonecznymi. Pozwalają one uzyskać potrzebny materiał wizyjny nawet w bardzo niskich i wysokich temperaturach — od -50°C do +75°C.

Kamery sieciowe Axis zainstalowane na farmie solarnej w Solesie (Włochy)

Very few companies can offer the quality of camera we need in our critical industry, but Axis cameras can, and do, deliver.

Kari Nykänen, Ph.D. in charge of information security, Oulun Energia