Kontrola dostępu

Kontrola dostępu z wykorzystaniem otwartego protokołu IP

Nasze rozwiązania kontroli dostępu są oparte na otwartych protokołach. Dzięki temu możesz je dowolnie łączyć z najlepszym sprzętem i oprogramowaniem oraz integrować je z innymi systemami, w tym systemami dozoru. Możesz wykorzystywać je do różnych celów: od podstawowej identyfikacji, przez kontrolę dostępu — aż po zaawansowane zarządzanie dostępem.