A street at night, with the silhouette of two men

Obrazowanie termowizyjne

Rejestracja tego, co niewidoczne

Kiedy potrzebujesz niezawodnej całodobowej detekcji, najlepszym i najbardziej ekonomicznym wyborem będą kamery termowizyjne Axis.

Nic się przed nimi nie ukryje. Kamery rejestrują obraz na podstawie ciepła wydzielanego przez ludzi i obiekty, więc mogą pracować w ciemności lub przy słabej widoczności. Dostarczają one obraz dobrej jakości zarówno w ciemności i mgle, jak i w dzień, dodatkowo wykrywając kamuflaż.

Podobnie jak kamery optyczne, kamery termowizyjne Axis mają zaawansowane funkcje analizy. Dzięki temu oprogramowaniu kamera analizuje wykryte zdarzenia i odrzuca te, które nie stanowią zagrożenia, i natychmiast powiadamia personel ochrony o potencjalnie krytycznych sytuacjach. 

Kamery termowizyjne nie dostarczają obrazu do identyfikacji. Jeśli więc konieczne jest dostosowanie się do wymogów prywatności, nie trzeba stosować dodatkowych środków.  Oferujemy również kamery termowizyjne z ochroną przeciwwybuchową i osłonami ochronnymi. Mają one międzynarodowe certyfikaty dla stref zagrożenia.

To jasne: kamery termowizyjne Axis dostarczają obraz i informacje konieczne do ochrony obiektów, ludzi i ochrony obwodowej.

Co stanowi dla Ciebie największy problem?
Detekcja i weryfikacja

Co kryje się w obudowie kamery termowizyjnej?

Obrazowanie termowizyjne opiera się na tym, że ożywione i nieożywione obiekty emitują pewną ilość promieniowania podczerwonego w zależności od swojej temperatury. Podobnie jak każda inna kamera, kamery termowizyjne gromadzą promieniowanie elektromagnetyczne, przetwarzając je na obraz. Konwencjonalne kamery pracują przy świetle widzialnym, czyli promieniowaniu o krótkiej długości fali. Kamery termowizyjne z kolei wykrywają promieniowanie o średniej lub dużej długości fali, czyli promieniowanie podczerwone.  

Najważniejszą różnicą pomiędzy promieniowaniem podczerwonym a promieniowaniem o krótszej długości fali jest to, że promieniowanie podczerwone jest emitowane, a nie odbijane. Ponieważ sam obiekt emituje światło (ciepło), kamery termowizyjne wykrywają je, a więc potrzebują widzialnego światła i mogą działać w każdych warunkach oświetlenia, w dzień i w nocy. Więcej o obrazowaniu termowizyjnym można dowiedzieć się z poniższej dokumentacji.

Zdalne monitorowanie temperatury

Dowiedz się więcej o termografii, technologii, na której oparto kamery z alarmem temperaturowym.

Pobierz białą księgę

Biała księga dotycząca kamer termowizyjnych

Poznaj zalety kamer termowizyjnych i sposób ich działania.

Pobierz dokumentację

Słowniczek terminologii termowizyjnej

Poznaj terminologię dotyczącą termografii i kamer termowizyjnych.

Pobierz słownik

Kamery termowizyjne Axis

Niezawodna detekcja i weryfikacja bez naruszania prywatności.

Pobierz broszurę