A street at night, with the silhouette of two men

Thermal imaging

Picturing the invisible

Kiedy potrzebujesz niezawodnej całodobowej detekcji, najlepszym i najbardziej ekonomicznym wyborem będą kamery termowizyjne Axis.

Nic się przed nimi nie ukryje. Kamery rejestrują obraz na podstawie ciepła wydzielanego przez ludzi i obiekty, więc mogą pracować w ciemności lub przy słabej widoczności. Dostarczają one obraz dobrej jakości zarówno w ciemności i mgle, jak i w dzień, dodatkowo wykrywając kamuflaż.

Podobnie jak kamery optyczne, kamery termowizyjne Axis mają zaawansowane funkcje analizy. Dzięki temu oprogramowaniu kamera analizuje wykryte zdarzenia i odrzuca te, które nie stanowią zagrożenia, i natychmiast powiadamia personel ochrony o potencjalnie krytycznych sytuacjach. 

Kamery termowizyjne nie dostarczają obrazu do identyfikacji. Jeśli więc konieczne jest dostosowanie się do wymogów prywatności, nie trzeba stosować dodatkowych środków.  Oferujemy również kamery termowizyjne z ochroną przeciwwybuchową i osłonami ochronnymi. Mają one międzynarodowe certyfikaty dla stref zagrożenia.

To jasne: kamery termowizyjne Axis dostarczają obraz i informacje konieczne do ochrony obiektów, ludzi i ochrony obwodowej.

Zadania inteligentnych kamer termowizyjnych

Kamery termowizyjne ze zintegrowanym oprogramowaniem do analizy odgrywają szczególną i bardzo ważną rolę w systemie dozoru wizyjnego.

Wykrywanie: Kamery termowizyjne wykrywają podejrzane zachowania i obiekty nawet w ciemności i przy trudnych warunkach oświetlenia.  

Potwierdzanie: Po wykryciu podejrzanego zdarzenia operator może od razu potwierdzić, czy stanowi ono rzeczywiste zagrożenie. 

Działanie:  Po potwierdzeniu, że zdarzenie jest podejrzane kamera termowizyjna może wykonać pewne działania. Może ona na przykład:

  • automatycznie powiadomić personel ochrony; 
  • wyzwolić rejestrację osób lub pojazdów przez kamery optyczne w celu ich identyfikacji;
  • włączyć światła lub głośnik w celu odstraszenia intruzów. 

Co kryje się w obudowie kamery termowizyjnej?

Obrazowanie termowizyjne opiera się na tym, że ożywione i nieożywione obiekty emitują pewną ilość promieniowania podczerwonego w zależności od swojej temperatury. 

Podobnie jak każda inna kamera, kamery termowizyjne gromadzą promieniowanie elektromagnetyczne, przetwarzając je na obraz. Konwencjonalne kamery pracują przy świetle widzialnym, czyli promieniowaniu o krótkiej długości fali. Kamery termowizyjne z kolei wykrywają promieniowanie o średniej lub dużej długości fali, czyli promieniowanie podczerwone.  

Najważniejszą różnicą pomiędzy promieniowaniem podczerwonym a promieniowaniem o krótszej długości fali jest to, że promieniowanie podczerwone jest emitowane, a nie odbijane. Ponieważ sam obiekt emituje światło (ciepło), kamery termowizyjne wykrywają je, a więc potrzebują widzialnego światła i mogą działać w każdych warunkach oświetlenia, w dzień i w nocy. 

Więcej o obrazowaniu termowizyjnym można dowiedzieć się z podanych poniżej białych ksiąg.

Zdalne monitorowanie temperatury

Dowiedz się więcej o termografii, technologii, na której oparto kamery z alarmem temperaturowym.

Download white paper

Biała księga dotycząca kamer termowizyjnych

Poznaj zalety kamer termowizyjnych i sposób ich działania.

Download white paper

Słowniczek terminologii termowizyjnej

Poznaj terminologię dotyczącą termografii i kamer termowizyjnych.

Download glossary

Kamery termowizyjne

Zapoznaj się z naszymi produktami i znajdź odpowiednią kamerę.

Thermal cameras