Axis Secure Remote Access

Łatwa konfiguracja, bezpieczne użytkowanie

Rozwiązanie Axis do zdalnego dostępu 

Axis Secure Remote Access to technologia, która umożliwia dostęp do kamer sieciowych Axis przy użyciu urządzenia klienckiego (smartfonu lub komputera), gdy urządzenie to i kamery znajdują się w różnych sieciach lokalnych. Zdalna łączność z kamerami może być problemem, zwłaszcza gdy kamery znajdują się za routerami lub zaporami sieciowymi.  

Konfigurację zdalnego dostępu znacznie ułatwia kreator instalacji.

Łatwa konfiguracja 

Technologia Axis Secure Remote Access znacznie ułatwia instalację funkcji zdalnego dostępu w systemach nadzoru. Jest ona automatycznie konfigurowana podczas instalacji i eliminuje potrzebę ręcznego przekierowywania portów czy konfigurowania routera.  

Bezpieczne połączenie między urządzeniem klienckim i kamerami
 

Zasada działania

Korzystając z zewnętrznych serwerów pośredniczących hostowanych i kontrolowanych przez Axis, urządzenie klienckie i kamera mogą się „znaleźć” i nawiązać bezpieczne połączenie typu peer-to-peer. W sytuacjach awaryjnych, gdy nie można nawiązać połączenia, komunikacja jest automatycznie realizowana przez serwery pośredniczące.  

Bezpieczna komunikacja

Bezpieczna komunikacja to fundament technologii Axis Secure Remote Access. Stosowanych jest w niej wiele poziomów uwierzytelniania, co umożliwia nawiązanie szyfrowanego połączenia między urządzeniem klienckim a kamerami w systemie nadzoru.  

Dostępność

Aby skrócić czas reakcji i zmniejszyć opóźnienia, technologię Axis Secure Remote Access obsługuje wiele serwerów pośredniczących zlokalizowanych w różnych częściach świata. Takie nadmiarowe środowisko zapewnia także dużą dostępność systemu. 

Produkty i rozwiązania

Technologia Axis Secure Remote Access jest dostępna jako usługa w oprogramowaniu AXIS Companion 3 i obsługiwana w kamerach z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.50 lub nowszej. 

Dokumentacja techniczna

Artykuł